Pagkuha ng “strike vote,” sinimulan ng mga manggagawa ng FCF Manufacturing Corp sa Bataan

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nagsimula ngayong araw at tatagal hanggang Marso 3 ang proseso ng pagkuha ng “strike vote” o pagboto ng mga manggagawa ng FCF Manufacturing Corporation para ilunsad ang welga sa pagawaan kaugnay ng labis na binarat at insultong ₱2 dagdag-sahod na alok ng kumpanya sa mga manggagawa sa negosasyon nito para sa Collective Bargaining Agreement (CBA). Pinangangasiwaan ng Buklod ng Manggagawa ng FCF Manufacturing (BMFCFM) ang pagboto sa harap ng mga maniobra at panggigipit ng kumpanya sa mga manggagawa.

Ang FCF Manufacturing Corp ay isang kumpanya na matatagpuan sa Freeport Area of Bataan (FAB) sa Mariveles, Bataan. Ang kumpanya ay gumagawa ng mamahaling mga kagamitan tulad ng leather bag at wallet na may tatak na Coach at Kate Spade. Kabilang ang FCF sa mga kumpanya ng Fashion Focus Ltd, isang kumpanya na nakabase sa China.

Para pigilan ang nakatakdang welga, sikretong pinulong ng maneydsment ng FCF at kapatid nitong kumpanya na FPF ang mga manggagawa noong Pebrero 26 upang sindakin at ikampanya na huwag suportahan ang “strike vote” ng BMFCFM. Pinapalipat din ang mga maggagawa sa FPF at pinag-reresayn nang walang matatanggap na bayad sa serbisyo sa kadahilanang wala umanong produksyon.

“Ang aksyon na ito ng pamunuan ay pananakot at pagbabanta lamang sa mga manggagawa ng FCF. Nais ng kumpanya na pahinain ang pagkakaisa ng mga manggagawa para hindi sila bumoto pabor sa strike vote at takasan ang mga pananagutan sa CBA ng mga manggagawa,” pahayag ng Nagkakaisang Manggagawa ng FAB (NMFAB). Anila, desperadong tangka ito ng kumpanya para pahinain ang loob ng mga manggagawa at hatiin ang kanilang hanay.

Ang taktikang pagpaparisayn at pagpapalipat sa mga manggagawa sa FPF ay paraan para burahin ang nalikom na taon sa serbisyo ng mga manggagawa na gumagarantiya sa kanila ng mga benepisyo at karapatan. Wala ring katiyakan kung tunay nga ba silang tatanggapin ng FPF sa oras na boluntaryong magresayn sa FCF. “Malinaw na ito ay pananakot, at panloloko lamang upang pahinain ang laban sa taas-sahod,” giit ng NMFAB.

Sa kabila ng paggigiit ng mga manggagawa simula pa Disyembre 2023, mula nang maghain ng Notice of Strike (Nos) sa National Conciliation and Mediation Board (NCMB), ipinipilit ng kumpanya na papayag lamang ito sa ₱2 na dagdag-sahod sa CBA. Higit isang dekada nang nakapako ang minimum na sahod ng mga manggagawa sa naturang kumpanya.

Tumatanggap lamang ng ₱500 ang lahat ng mga manggagawa ng FCF. Lubhang malayo ito sa tinatayang ₱1,142 nakabubuhay na sahod sa Central Luzon, kung saan kabilang ang Bataan. Liban dito, laganap din ang mga paglabag sa karapatan ng manggagawa katulad ng palagiang force leave, iligal na tanggalan, at di makataong kundisyon sa paggawa ng kumpanya.

“Malayong-malayo rin ang agwat nito sa halaga ng produktong nililikha ng mga manggagawa na umaabot sa ₱2,000 hanggang ₱20,000 kada produkto,” dagdag pa ng NMFAB. Noong 2022, kumita ng ₱2.8 bilyon ang kumpanya. “Kaya imposible na hindi kayang ibigay ng kumpanya ang hinihinging taas-sahod ng mga manggagawa nito,” giit pa ng NMFAB.

Nanawagan ang NMFAB sa mga manggagawa ng FCF na patibayin ang pagkakaisa sa harap ng tangkang hati-hatiin sila ng kapitalistang may-ari ng kumpanya. “Asahan natin sa susunod na gagawin ng pamunuan ang iba’t ibang pamamaraan upang pahinain ang laban sa taas-sahod. Huwag matakot sa ganitong taktika ng pamunuan, bagkus ay pahigpitin ang pagkakaisa at patibayin ang paninindigan,” ayon sa grupo.

Hamon pa nila sa mga manggagawa: “Ipanalo ang YES to STRIKE ngayong panahon ng strike vote. Simula pa lamang ito ng makatwirang laban sa sahod, at higit na dapat paghandaan ay ang ikakasang strike.”

AB: Pagkuha ng "strike vote," sinimulan ng mga manggagawa ng FCF Manufacturing Corp sa Bataan