Pagmamaliit ng DOLE sa pamamaslang sa mga manggagawa, binatikos

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Binatikos ng Kilusang Mayo Uno ang ginawang pagmamaliit ng mga kinatawan ng Department of Labor ang Employment sa pamamaslang sa mga manggagawa sa Pilipinas sa ginaganap na International Labor Conference (ILC) sa Geneva, Switzerland.

Sa ulat ni Ernesto Bitonio Jr, undersecretary ng DOLE sa kumperensya noong Hunyo 7, isa sa tinalakay niyang kaso ang kaso ni Alex Dolorosa. Aniya, walang indikasyon na ang pagpaslang kay Dolorosa, noo’y myembro ng BPO Industry Employees Network (BIEN), ay may kinalaman sa kanyang pagiging unyonista. Kinwestyon pa niya ang pagiging unyonista ni Dolorosa, kahit paulit-ulit na ikinampanya ng BIEN ang paghahanap ng hustisya para sa kanya.

Sa aktwal, isa si Dolorosa sa mga nanguna sa pagtatagtag ng tsapter ng BIEN sa Bacolod City. Tinambangan siya noong Abril 23, 2023, habang pauwi, at pinagsasaksak ng 23 beses hanggang bawian ng buhay.

Ayon sa KMU, ang ganitong mga pahayag ng DOLE ay pagtatangka para lusutan ang mga pananagutan nito.

“Minamaliit ng delegasyon ng Pilipinas ang mga pamamaslang at iba pang pasistang atake sa pamamagitan ng pagsasabing walang kaugnayan ang mga ito sa paggawa,” ayon kay Elmer Labog, pinuno ng KMU, at kalahok rin sa naturang kumperensya. Aniya, insulto ito sa mga pamilya at unyon ng mga biktima.

Nagsumite ang KMU, katuwang ang Workers Rights Watch Network at Center for Trade Union and Human Rights ng mga kaso ng malalalang paglabag sa karapatang-tao at manggagawa sa ILC.

Kabilang dito ang pagpaslang ng mga pulis kay Jude Fernandez, beteranong organisador ng KMU, noong Setyembre 29, 2023. Kabilang siya sa listahan ng 72 manggagawa na pinaslang ng mga ahente ng estado mula 2016 hanggang sa kasalukuyan.

Liban sa pamamaslang, naitala rin ng mga manggagawa ang anim na kaso ng sapilitang pagkawala na bumiktima sa 10 manggagawa at mga organisador ng paggawa. Sa kasalukuyan, 28 manggagawang nakakulong sa iba’t ibang bahagi ng bansa. Dagdag dito, 53 ang sinampahan ng gawa-gawang kaso at 44 ang inaresto.

Isinumite rin ng KMU sa ILC ang ulat kaugnay sa 240 kaso ng pambabanta, harasment, intimidasyon, Red-tagging at sapilitang “pagpapasuko” sa mga manggagawa. Mayroon ding 115 kaso ng mga anti-unyon na mga aktibidad, pambubuwag ng unyon at pwersahang diskwalipikasyon. Liban dito, iniulat din ng mga manggagawa ang 117 kaso ng paglabag sa karapatan sa asembleya.

Ang ILC ay ang taunang pagpupulong ng International Labor Organization. Nagtitipun-tipon dito ang mga kawani ng gubyerno, mga employer, at manggagawa sa buong mundo para talakayin ang susing mga usapin sa paggawa at itakda ang mga international labor standards. Ito ang ikalawang ILC pagkatapos ng pagsisiyasat ng ILO High Level Tripartite Mission noong Enero 2023 ukol sa mga kaso ng mga paglabag sa Freedom of Association (FOA) sa mga manggagawa sa Pilipinas. Nagsimula ang kumperensya noong Hunyo 3 at magtatapos sa Hunyo 14.

AB: Pagmamaliit ng DOLE sa pamamaslang sa mga manggagawa, binatikos