Pagmasaker ng Isreal sa mga Palestinong nakapila para sa ayudang pagkain, kinundena

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Kinundena ng mga mamamayan sa buong mundo ang panibagong pagmasaker ng Israel sa 112 Palestino na nakapila para sa ayudang harina sa North Gaza noong Marso 1. Dagdag na 750 pa ang sugatan nang paulanan ng bala ng Israel ang mga taong nakatipon sa komboy ng mga trak ng United Nations na naghahatid ng ayuda.

Ang tinaguriang “flour massacre” ay huli sa libu-libo nang masaker na isinagawa ng mga pwersa ng Israel sa Gaza mula lamang Oktubre 7, 2023. Malinaw ang layunin nitong patayin ang mga Palestino, kung hindi direkta sa mga bomba at bala, ay sa pamamagitan ng dahan-dahang nilang pagkamatay sa gutom.

“Malinaw na ipinakikita ng masaker na ito ang walang hangganang kasamaan ng Zionistang Israel,” pahayag ng International League of Peoples’ Struggle. Kinundena rin ng grupo ang mga imperyalistang bansa, laluna ang US, na susi sa pagsuporta sa henosidyo ng Israel sa Gaza. Kamakailan lamang, inaprubahan ng gubyerno ng US ang dagdag pang armas, bomba at ayudang militar para sa Zionistang kampanya.

“Walang anumang pagpapakitang-taong pag-aalala mula kay (US Pres) Biden ang makatatago sa direktang pagkakasangkot nito sa mga krimen ng digma sa Israel,” ayon sa grupo. Ang Zionistang estado ng Israel ang “mukha ng imperyalismong US” sa Middle East. Ang barbarismo nito ay sinasang-ayunan at pinalalakas ng walang pag-aalinlangang suporta mula sa US. Kabilang dito ay pagharang ng US sa resolusyon para sa tigil putukan sa Gaza sa pangatlong pagkakataon noong nakaraang buwan.

Liban sa US, kinundena rin ng ILPS ang iba pang “enabler” o sumusuporta ng henosidyo. Isa rito ang gubyerno ng The Netherlands na sumang-ayon kamakailan na magpadala ng mga pyesa para sa mga F-16. Ang mga eroplanong pagdigmang ito ang ginagamit ng Israel sa pambobomba nito sa mga sibilyang imprastruktura at komunidad sa Gaza. Isa pa ang Germany, na nagpadala ng $328 milyong ayudang pansuporta sa kampanyang henosidyo.

Panawagan ng ILPS ang patuloy na paglaban ng mamamayan sa buong mundo. Tungkulin natin ang lumaban, anito, laluna ngayong naghahanda ang Israel na lusubin ang Rafah sa simula ng Ramadan.

Ayon sa grupo, napatunayan na ng mamamayan na ang lakas nito ay nasa kolektibong aksyon, pagkakaisa ng mga komunidad at kilusan para ilantad at labanan ag US at Israel pareho sa loob ng ating mga bansa at labas nito.

“Ang makinang pandigma ng US-Israel ang kalaban,” anito. “Habang lumilitaw ang mga internal na pagkakahati-hati at lumalakas ang presyur laban sa Israel at US, kailangan nating lumaban nang mas malakas, at paigtingin ang ating mga pagsisikap.”

AB: Pagmasaker ng Isreal sa mga Palestinong nakapila para sa ayudang pagkain, kinundena