Pagpasa ng RBH7 sa House of Representatives, binatikos

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nagprotesta ang mga demokratiko at progresibong organisasyon sa pangunguna ng No to Cha-cha Network sa House of Representatives noong Marso 20. Sa araw na iyun, paspasang ipinasa ng Kongreso ang Resolution of Both Houses (RBH) 7 o charter change (chacha). Bumoto pabor sa panukala ang 287 kongresista habang walo ang kumontra dito, kabilang ang mga kinatawan ng blokeng Makabayan.

Sa loob lamang ng tatlong linggo, niratsada ng Kongreso ang mga deliberasyon para ilusot ang panukala na nagsimula noong Pebrero 27. Pinakamabilis ito sa kasaysayan ng mga pagtatangka ng mga rehimen na magpasa ng panukalang charter change.

Katapat na panukala ang RBH7 ng inihapag sa Senado na RBH6. Ayon sa pamunuan ng Kongreso, walang binago ang mga kongresista at kopya lamang ng RBH6 ang RBH7, na ang pangunahing layunin ay baguhin ang mga probisyong naglilimita sa dayuhang pag-aari sa ilang sektor ng ekonomya.

Itinulak ng Senado ang RBH 6 para kontrahin ang people’s initiative na ipinaarangkada ng pamunuan ng Kongreso nitong simula ng taon. Nilayon ng inisyatibang ito na tanggalan ng papel ang senado sa anumang charter change. Sa pagpapanukala ng RBH6, nilayon ng senado na siyang manguna sa chacha at tiyakin ang sarili nitong adyenda.

Alinsunod sa resolusyon, tatlong probisyon lamang ang babaguhin oras na mabuo ang Mababa at Mataas na Kapulungan tungo sa isang constituent assembly na may hiwalay na botohan. Bibigyan na ng karapatan ang mga dayuhan na buong magmay-ari ng mga pampublikong utilidad (Artikulo XII, Seksyon 11); sektor ng edukasyon (Artikulo IX, Seksyon 4); at sa advertising o pagpapatalastas (Artikulo XVI, Seksyon 11). Alinsunod sa plano ng rehimen, ang mga pagbabago ay isasalang sa plebisito kasabay ng eleksyong 2025.

Ayon sa No to Chacha Network, naghahanda ang kanilang grupo para sa mga susunod at mas malalaki pang mga protesta laban sa chacha. “Pumasa sa Mababang Kapulungan ang katulad na mga panukala para sa chacha sa nakaraan ngunit lahat ng mga ito ay nabigo ng malalaking rali at demonstrasyon. Hindi ito magiging kaiba sa kasalukuyan,” anila.

AB: Pagpasa ng RBH7 sa House of Representatives, binatikos