Pagpatay ng pulis sa 17-taong gulang, nagpasiklab ng protesta sa France

Pumasok na sa panlimang araw ang mga protesta sa France. Sumiklab ang galit ng mamamayang French matapos barilin nang malapitan ng isang pulis noong Hunyo 27 ang 17-taong gulang na si Nahel M sa Nanterre, Paris, kabisera ng bansa. Sa bidyo na kuha ng isang saksi, nakitang pinahinto ng isang pulis si Nahel na nagmamaneho ng kanyang sasakyan. Matapos ng maiksing pag-uusap, pinaandar ni Nahel ang kanyang kotse at doon na siya binaril. Namatay siya sa tama ng bala sa kanyang dibdib at kaliwang braso. Si Nahel ay isang kabataang may dugong Algerian at Moroccan.

Pilit pinagtakpan ng pulis ang krimen sa pagsasabing tinangka ni Nahel na managasa ng pulis. Ang pagsisinungaling na ito ang nagpasiklab sa galit ng kanyaang komunidad at iba pang sektor sa bansa, na naniniwalang kung wala ang bidyo ng saksi, ilalako ng mga pulis ang kanilang bersyon ng pangyayari para takasan ang krimen.

Dahil dito, sumabog ang deka-dekada nang galit ng maraming French laban sa malalim na rasismo, brutalidad ng mga pulis at pasismo ng estadong France. Inilarawan nila ang gubyernong Macron bilang “lutang sa realidad” laluna sa kahirapang dinaranas ng ordinaryong mamamayan. Kamakailan lamang, nagkaroon din ng matatagal at matitinding protesta laban sa mga reporma sa pensyon ng mga manggagawa na iniratsada ng gubyernong Macron sa kabila ng pagtutol ng mamamayan.

Inihahalintulad ngayon ang pagpatay kay Nahel sa pagpatay ng mga pulis kay George Floyd sa US, na nagpasiklab sa kilusang Black Lives Matter. Huling nagkaroon ng katulad na pagsiklab sa France noong 2005, nang makuryente ang dalawang kabataan matapos sila habulin ng mga pulis.

Unang sumiklab ang pinakahuling mga protesta sa Nanterre, kung saan karamihan sa mga residente ay manggagawa. Sa susunod na mga araw, lalong dumami ang nagprotesta sa Nanterre, at nagsimulang kumalat sa ibang lugar sa Paris at sa iba pang mayor na syudad ng bansa. Sinilaban nila ang mga kotse, mall, groseri at mga bangko. Tinatayang umabot sa $109 milyon ang nasirang ari-arian.

Ang malalim at matinding galit ng mga French, laluna ng kabataan, ay sinagot ng karahasan ng gubyernong Macron. Umaabot sa 45,000 mga pulis at special forces sakay sa mga armored vehicle at helikopter, ang itinambak nito sa mga komunidad ng Nanterre at iba pang lugar ng Paris, gayundin sa Marseille, Nice at Strasbourg.

Mahigit 1,300 indibidwal ang inaresto ng estadong French noong Hulyo 2, dagdag sa 875 na inaresto sa nakaraang araw. Ipinagbawal ng mga lokal na upisyal ang mga protesta, ipinatigil ang pagtakbo ng mga tren sa gabi at ipinataw ang mga curfew.

AB: Pagpatay ng pulis sa 17-taong gulang, nagpasiklab ng protesta sa France