Pagtatalaga sa isang pulis sa DOH, binatikos ng mga manggagawang pangkalusugan

,

Kabi-kabila ang pagbatikos ng mga grupo ng manggagawang pangkalusugan sa pagtatalaga ni President Ferdinand Marcos Jr kay Camilo Cascolan, dating hepe ng Philippine National Police, bilang undersecretary ng Department of Health (DOH). Giit ng grupong Health Alliance for Democracy (HEAD), tahasan itong militarisasyon sa serbisyong pangkalusugan.

“Ang pagtatalaga kay Cascolan habang mayroong napakaraming iba na may kakayahan at karanasang mga duktor at eksperto sa kalusugan…ay pagtataksil sa bayan,” ayon sa grupo. Wala na ngang itinatalagang kalihim ng DOH, hinirang pa ni Marcos Jr ang isang undersecretary na hindi doktor o propesyunal sa kalusugan o eksperto, kundi isang retiradong heneral.

Naniniwala naman ang mga manggagawang pangkalusugan na Alliance of Health Workers (AHW) na ang pagtatalaga kay Cascolan ay manipestasyon ng kawalang pakialam ni Marcos Jr sa buhay, kalusugan, kaligtasan at kagalingan ng mga manggagawang pangkalusugan at buong mamamayang Pilipino.

“Ipinakikita ng rekord ni Cascolan na ang tanging karanasan niya ay sa militar at pulis,” saad ng HEAD. Nagsilbi si Cascolan sa Philippine Constabulary, naging hepe ng lokal na pulis sa tatlong bayan sa Iloilo, at naging pambansang hepe ng Philippine National Police (PNP). Si Cascolan ay bahagi at utak ng madugo at kontra-mamamayang Oplan Tokhang ng dating rehimeng Duterte. Pagkaretiro, nagsilbii siyang undersecretary ng Office of the President.

Lubhang kwestyunable ang pagtatalaga ng isang tulad ni Cascolan sa DOH, ayon pa sa grupo. Hindi pwedeng ipagkatiwala sa tulad niyang duguan ang rekord ang kalusugan at kaligtasan ng mamamayan.

Babala pa ng HEAD, hindi katanggap-tanggap ang pagtatalaga kay Cascolan laluna sa panahong ang mga manggagawang pangkalusugan ay target ng red-tagging at pagbabansag na terorista ng mga pwersa ng estado mismo. “Paninindak ito sa mga manggagawang pangkalusugan at layong pigilan ang kanilang protesta sa harap ng hindi pa naibibigay na mga benepisyo at iba pang lehitimong kahingian sa ekonomya,” pahayag ng HEAD.

Hindi militarisasyon sa serbisyong pangkalusugan ang sasagot sa pangangalaingan ng mamamayan, paggigiit ng HEAD. Pinatunayan umano ito ng pangungulo ng mga retiradong heneral sa Inter Agency Task Force laban sa COVID-19 na inuna ang malawakang pag-aresto sa mga lumalabag sa mga protokol kaysa solusyon sa krisis sa pampublikong kalusugan.

“Nananawagan kami sa kapwa manggagawang pangkalusugan at mamamayang Pilipino na manindigan para sa karapatan sa kalusugan at laban sa atake ng estado at militarisasyon,” panawagan ng grupo. “Wag nating pahintulutan ang militarisasyon sa DOH,” dagdag nito.

Samantala, nagpabatid din ng pagkadismaya sa pagtatalaga kay Cascolan ang grupo ng mga mag-aaral na manggagawang pangkalusugan na Philippine Medical Students’ Association.

AB: Pagtatalaga sa isang pulis sa DOH, binatikos ng mga manggagawang pangkalusugan