Pagtatayo ng maritime council, tanda ng kapalpakan ng rehimeng Marcos na ipagtanggol ang WPS

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Kinutya ng grupong Pamalakaya ang pagtatayo ni Ferdinand Marcos ng National Maritime Council alinsunod sa Executive Order No. 57 na pinirmahan noong Marso 25. Ang bagong tayong konseho ay para diumano palakasin ang pagtatanggol sa karagatan ng Pilipinas.

Ayon sa Pamalakaya, walang saysay ang bagong konseho at inuulit lamang nito ang trabaho ng nakatayo nang ahensya tulad ng National Task Force-West Philippine Sea. Gayundin, wala itong kabuluhan sa mga mangingisdang patuloy na bumabagsak ang kita at nawalan ng kabuhayan dahil sa presensya ng mga barkong pangisda at pandigma ng China, at iba pang bansa sa karagatan ng Pilipinas.

Liban sa China, pinanatili ng US ang permanenteng presensya ng mga barkong pandigma nito at mga kaalyado nito sa West Philippine Sea at South China Sea sa tabing ng “joint patrols” at “malayang paglalayag.” Malaya itong nakapaglulunsad ng mga agresibong maniobrang militar sa karagatan ng Pilipinas sa tabing ng wargames na inilulusot bilang “pagtulong” sa pagtatanggol ng seguridad ng bansa.

Sinasalamin ng pagbubuo ng isa na namang inutil na ahensya ang paulit-ulit na kapalpakan ng estado na protektahan ang WPS mula sa mga dayuhan, ayon sa Pamalakaya. Anito, patunay ang kautusan na walang konkretong plano ang estado para ibalik ang buong kontrol ng Pilipinas sa soberanong karagatan, kasama ang lahat ng rekurso nito.

Inilabas ang executive order matapos ang sunud-sunod na pagbisita ng matataas na upisyal ng US sa bansa, kabilang si Anthony Blinken, ang kalihim ng US Department of State. Binuo ang bagong konseho ilang linggo bago isagawa ang Balikatan 2024 wargame sa Batanes at Palawan. Ipinagmamalaki ng US at Pilipinas ang mapanulsol na wargame bilang “pinakamalaki” sa kasaysayan ng nito.

AB: Pagtatayo ng maritime council, tanda ng kapalpakan ng rehimeng Marcos na ipagtanggol ang WPS