Panawagang negosasyon ng 66 bansa para tapusin ang gera sa Ukraine, ibinasura ng US

,

Tahasang ibinasura nitong Oktubre ng presidente ng US na si Joseph Biden ang panawagan ng 66 bansa sa United Nations General Assembly na muling buksan ang negosasyong pangkapayapaan at ipatupad ang tigil-putukan para tapusin na ang gera sa Ukraine.

Kabilang sa mga nananawagan ang China at India na may bilyun-bilyong mamamayan. Kasama ang iba pang mga bansang tinaguriang “Global South,” kinakatawan ng mga bansang ito ang mayorya ng mamamayan sa buong mundo na lubhang apektado sa proxy war ng US laban sa Russia.

Lalong umigting ang panawagan para sa negosyadong pagtatapos ng armadong tunggalian matapos bombahin ng mga eroplanong Amerikano ang tulay na nagdudugtong sa Crimea at Russia, gayundin ang Nordstream 3 na mga tubo na naghahatid ng natural gas ng Russia tungo sa ibang bahagi ng Europe.

Makailang ulit nang nagbukas ang Russia para sa negosasyon sa pagitan nito at Ukraine. Sa aktwal, nakipagkasundo ito para pahintulutan ng mga barkong Ukrainian na nagdadala ng trigo na bumyahe sa Black Sea at para sa palitan ng mga bihag-ng-digma. Gayunpaman, walang natuloy sa mga tangkang negosasyong magtatapos sa gera dahil sa paulit-ulit na pagharang dito ng US at United Kingdom.

Una nang hinarang ng US ang alok ng Russia noong nakaraang taon para mapayapang resolbahin ang mga usapin nito sa Ukraine sa pamamagitan ng pagdedeklara sa bansa bilang “nyutral” at paggalang sa mga kasunduan para sa pagsasarili ng mga rehiyong sa Donbass at Luhansk na mayorya ng populasyon ay mga etnikong Russian. Sinang-ayunan noon ng gubyernong Ukrainian ang mga kundisyong ito pero nagmatigas ang amo nitong US na ipaloob ang Ukraine sa NATO o North Atlantic Treaty Organization. Sumiklab ang gera matapos udyukan ng US ang Ukraine na walang-habas na paulanan ng misayl at mga bomba ang Donbass at Luhansk noong Pebrero 2022.

Noong Abril, pumayag din ang Russia na makipagnegosasyon sa inisyatiba ng Turkey pero pinilit ng noo’y Prime Minister ng UK na si Boris Johnson ang presidente ng Ukraine na si Zelensky na tanggihan ito. Imbes na pahupain, lalong pinaigting ng US at mga alyado nito sa NATO ang gera sa pamamagitan ng pagbuhos ng bilyun-bilyong halaga ng armas sa tuta nitong gubyerno at armadong hukbo sa Ukraine. Sa taya ng mga eksperto, maaaring umabot na sa $40 bilyon ang ibinuhos ng US sa Ukraine, o P110 milyon kada araw, mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon.

Sa loob ng US, paparaming kongresista na ang nanawagan kay Biden para tapusin ang gera sa pamamagitan ng “diplomasya at negosasyon sa tigil-putukan.” Sa Europe, malalawak ang mga kilusang masa para tapusin na ang gera.

Noong Oktubre 10 lamang, libu-libong galit na mamamayan sa France ang humugos sa mga lansangan para igiit ang pag-atras ng kanilang bansa sa NATO at pagbibitiw ng kanilang presidente na si Emmanuel Macron dahil sa pagsuporta niya sa gera sa Ukraine. Bago nito, 70,000 ang nagrali sa Czech Republic para pwersahin ang gubyerno dito na iatras ang suporta nito sa NATO at sa gera sa Ukraine.

AB: Panawagang negosasyon ng 66 bansa para tapusin ang gera sa Ukraine, ibinasura ng US