Panghihimasok at pagrerekrut ng AFP sa University of San Carlos, kinundena

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Kinundena ng mga organisasyon sa Cebu ang panghihimasok at pagrerekrut ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa kampus ng University of San Carlos (USC) noong Pebrero 17. Ayon sa ulat ng mga estudyante, isinagawa ang “recruitment” sa isang klase kung saan ipinagyabang ng AFP ang “magagandang aktibidad” at “patriyotismo” nito.

Dismayado ang Student Alliance for Nationalism and Democracy (STAND)-USC sa pagpapahintulot ng administrasyon ng unibersidad na pumasok ang AFP sa kampus nito. Anang grupo, katumbas ito ng militarisasyon sa kampus at naghahatid ng labis na pangamba sa mga estudyante laluna at lantad na lantad ang pasista at duguang rekord ng AFP sa mga paglabag sa karapatang-tao.

“Pinahintulutan ito gayong hindi pa tinutugunan ng administrasyon ang katanungan ng mga etudyante hinggil sa tumitinding presensya ng armadong pulis sa loob ng unibersidad sa nagdaang mga buwan,” pahayag ng STAND-USC. Iginiit nila sa administrasyon na magsalita kaugnay ng naturang isyu at ipaliwanag ang pakikipagmabutihan nito sa pulis at militar at pagpapapasok sa dapat ay ligtas at payapang espasyo ng pagkatuto.

Samantala, binatikos ng League of Filipino Students (LFS)-Cebu ang aktibidad ng AFP at ang pagtatago nito sa bandila ng “patriyotismo” habang gumagawa ng karumal-dumal na mga krimen. Anang grupo, ang AFP ang pangunahing sangkot sa mga kaso ng pagpatay, pagdukot, pag-aresto at patung-patong na mga krimen laban sa mga aktibista, progresibo at kritiko ng gubyerno. Kabilang umano dito ang mga kaso ng pagdukot sa mga organisador na sina Dyan Gumanao at Armand Dayoha.

Wala din umano ni katiting na patriyotismo ang AFP at pulis ng Pilipinas dahil sa pagpapakatuta at pagsusunud-sunuran nito sa kumpas ng imperyalismong US. “Malinaw na ang AFP ay walang iba kundi isang mersenaryong pwersa na kumikilos sa interes ng imperyalistang US at lokal na pasismo,” dagdag ng LFS-Cebu.

AB: Panghihimasok at pagrerekrut ng AFP sa University of San Carlos, kinundena