Panibagong serye ng tanggalan sa Nexperia, kinundena ng unyon

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Kinundena ng Nexperia Workers Philippines Inc. Workers Union (NWPIWU)-NAFLU-KMU ang panibagong serye ng tanggalan na ipatutupad ng Nexperia Philippines mula Abril hanggang Setyembre. Ipinabatid ng kumpanya sa unyon noong Marso 4 na magkakaroon ng halos dalawang linggong shutdown sa isang erya nito at magtatanggal ng 53 manggagawa. Banta ng kumpanya, una pa lamang ito sa serye ng posibleng tanggalan.

“Hindi pa nakakabangon ang mga manggagawa mula sa pinsala ng pagsasara ng Sensors Department na may ilan lamang na na-absorb sa Power department, heto na naman ang panibagong bugso ng hagupit sa manggagawa,” pahayag ng unyon. Matatandaang tinanggal ng kumpanya noong 2023 ang 495 manggagawa sa pabrika nito sa export processing zone sa Cabuyao, Laguna sa pagdadahilang nalulugi ang kumpanya. Tinanggal din ng kumpanya noong Setyembre 22, 2023 ang walo pang manggagawa, kabilang ang tatlong upisyal ng unyon.

Giit ng unyon, tila isang laro sa roleta para sa kapitalista ng Nexperia ang pagpili sa mga tatanggaling manggagawa sa kumpanya. “Parang roleta ng kapalaran na sa bawat pag-ikot ay may pamilyang magugutom,” anito. “Nexperia Ganid sa tubo! Makina ang turing sa mga manggagawa na kapag hindi na kailangan ay itatapon na lamang,” galit na pahayag ng unyon.

Ang malawakang tanggalang ipatutupad ng Nexperia ay paglabag sa mga nakasaad na kundisyon sa Collective Bargaining Agreement (CBA) nito sa unyon. Kasalukuyan pang nasa panibagong serye ng negosasyon ang kapitalista ng Nexperia at unyon para sa CBA 2024-2026. Nagsimula ito noong huling linggo ng Enero.

Hindi rin naniniwala ang unyon na nalulugi ang kumpanya, na ginagamit na dahilan para sa maramihang tanggalan. Katunayan, anila, “noong 2023 ay nabili ng Nexperia ang NOWI company, kaya’t ibig sabihin nito ay lumalaki ang negosyo at tiyak na hindi nalulugi ang ating kumpanya.”

Sa harap nito, hinimok ng unyon ang kapwa mga manggagawa sa Nexperia na magkaisa at manindidan laban sa maramihang tanggalan. Anito, pinatunayan na ng mahabang kasaysayan ng unyon na malaki ang kaya nilang maipagtagumpay kung magkakaisa, katulad ng kampanyang NXP 24 IBALIK noong 2014.

“Panawagan natin sa lahat ng mga manggagawa ng Nexperia, higpitan natin ang ating pagkakaisa, at militante nating labanan ang tanggalan,” anang unyon. Giit nito sa kapitalista ng Nexperia, “Ibalik ang manggagawang tinanggal at paalala naming mga manggagawa na kami ang naglilikha ng inyong tubo, kung walang manggagawa ay hindi lalago ang Nexperia.”

Ang Nexperia Philippines ay subsidyaryo ng kumpanyang Nexperia na nakabase sa The Netherlands. Nagmamanupaktura ito ng mga semiconductor sa mga pabrika nito sa Europe, Asia at US.

AB: Panibagong serye ng tanggalan sa Nexperia, kinundena ng unyon