Panukala laban sa panggigipit sa mga unyon, inihapag

Naghapag ang blokeng Makabayan ng isang panukala na naglalayong parusahan ang sinumang makikialam, haharang, manggigigpit o mamimilit sa sinumang manggagawa o unyon laban sa kanilang karapatan sa pag-oorganisa ng kanilang mga sarili. Inihapag ang Union Independence Act of 2021 noong Setyembre 19 bilang reaksyon sa sunud-sunod na Red-tagging sa mga unyon sa loob ng mga export processing zone at pamimilit sa mga manggagawa na kumalas sa Kilusang Mayo Uno.

Ang Red-tagging at walang awat na panghaharas sa mga manggagawa at unyonista ay kagagawan ng National Task Force to End Local Communict Armed Conflict at ang itinayo nitong Joint Industrial Peace and Concerns Office o JIPCO sa loob ng mga sona ng paggawa. Hiwalay pa rito ang mga pagtatangka ng Philippine National Police na makialam sa ilalim ng ipinanunukalang Alliance for Industrial Peace and Program Office (AIPPO) kung saan bibigyan ng kapangyarihan ang mga pulis na pumagitna sa mga sigalot sa pagitan ng mga manggagawa at maneydsment ng mga kumpanya sa ngalan ng “kapayapaang industriyal.” Labag ito kahit sa kasalukuyang mga batas na nagtutukoy sa Department of Labor and Employment, mga ahensya nito at mga korte bilang tanging may hurisdiksyon sa mga kaso sa paggagawa.

Ayon sa mga grupo ng manggagawa, magbubunsod ang JIPCO at AIPPO ng mas malawak at sistematikong pagsikil sa karapatan ng mga manggagawa sa pag-uunyon. Lalo nitong palalalain ang pagsasamantala at gipit na kalagayan ng mga manggagawa sa loob ng mga export processing zone.

Imbes na mga mangggagawa, dapat habulin ng estado ang totoong mga krimen na nagaganap sa loob ng mga sona ng paggawa tulad ng pang-aatake sa mga karapatan ng mga manggagawa, pambabarat sa kanilang mga sahod, di makataong kundisyon sa paggawa, kawalang pakilalam sa kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa at di pagbabayad ng tamang buwis, dagdag pa ng naturang mga grupo.

AB: Panukala laban sa panggigipit sa mga unyon, inihapag