Piket kontra pagtataas ng singil sa kuryente, inilunsad

,

Nagpiket ang mga kababaihan sa harap ng upisina ng Meralco Business Center sa Kamuning, Quezon City noong Mayo 5 para kundenahin ang nakatakdang pagtataas ng singil sa kuryente ng naturang kumpanya. Dala-dala ng mga nagprotesta ang kani-kanilang resibo sa kuryente na nagpapakita ng paglaki ng singil sa kanila.

Idinadahilan ng Meralco ang “mainit na panahon” sa nagdaang buwan para bigyang katwiran ang pagtaas ng singil. Dagdag dito ang ₱7.9 bilyong umano’y “under-recoveries” o di nabawing gastos.

“Magdidilim talaga ang paningin ng mamamayan sa pagtataas ng singil sa kuryente sa gitna ng tumitinding krisis at napakababang sahod ng mga manggagawa. Sa pagkaganid at pagkasugapa sa tubo ng Meralco, walang liwanag na natatanaw sa buhay ang mga mamamayan,” pahayag ni Gabriela Women’s Party Secretary General KJ Catequista.

Sa pahayag ng grupo, sinabi nitong ang netong kita ng Meralco ay lumaki nang 40.5% tungong ₱9.05 bilyon noong unang kwarto ng taon mula ₱6.44 bilyon noong nakaraang taon.

“Sobra-sobra na nga ang kinita, gusto pang magkamal ng mas malaki mula sa ordinaryong mamamayan na hindi na nga mapagkasya ang ₱570 na arawang sahod,” dagdag ni Catequista

“Hindi dapat payagan na mangulekta pa ng ₱7.9 bilyon ang Meralco. Responsibilidad din ng gubyerno na tiyakin na ang basic commodities tulad ng kuryente ay abot-kaya ang presyo,” pagtatapos niya.

Ang Meralco ay pinatatakbo ni Manny V Pangilinan, na siya ring nagpapatakbo sa telekomunikasyong Smart, PLDT at maraming iba pang malalaking negosyo. Isa ito sa may pinakamalaking kinikita sa buong bansa batay sa listahan ng BusinessWorld sa nangungunang 1,000 korporasyon.

AB: Piket kontra pagtataas ng singil sa kuryente, inilunsad