Piket ng mga manggagawa ng Manila Harbour, binuwag

,

Marahas na binuwag noong Nobyembre 25 ng pinagsamang pwersa ng mga pulis at gwardya ang piket ng mga manggagawa ng Manila Harbour Center sa Road 10, Lunsod ng Maynila. Winasak din ng mga ito ang katatayo pa lamang na kubol ng mga manggagawa at kanilang tagasuportang kabataan.

Nagpiket ang Unyon ng mga Manggagawa sa Harbour Center (UMHC) para igiit sa maneydsment ang kagyat na pagpapabalik sa trabaho at pagregularisa sa 370 manggagawang iligal na tinanggal nito noong 2020. Binatikos nila ang manedysment sa hindi nito pagsunod sa naunang inilabas na kautusan kapwa ng Department of Labor and Employment (DOLE) at Supreme Court.

AB: Piket ng mga manggagawa ng Manila Harbour, binuwag