Pinaghirapang sahod ng mga OFW sinisante noong 2016 sa Saudi Arabia, ibigay na!

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Taong 2016 pa nawalan ng trabaho ang daan-daang migranteng manggagawa sa Saudi Arabia nang magdeklara ng pagkalugi at magsisara ang malalaking kumpanya dito, pero hanggang ngayon ay di pa nila natatanggap ang sahod at mga benepisyo kapalit ng kanilang pagtatrabaho. Sa kabila ito ng pangako ng reaksyunaryong estado sa ilalim ng noo’y rehimeng Duterte, at ngayon ng rehimen ni Ferdinand Marcos, na tutulungan nito ang mga migrante para mabawi ang nararapat sa kanila.

Walong taon matapos sila mawalan ng trabaho, wala pa rin silang natatanggap. Sa tala ng Department of Migrant Workers (DMW), umaabot na sa 9,000 ang bilang nila. Hanggang ngayon, wala pa ring katiyakan na makatatanggap sila ng kanilang pinaghirapang sahod at benepisyo. Bilyun-bilyong piso ang halaga ng sahod at benepisyong hindi naibigay sa kanila.

Naipanalo ng ilang mga manggagawa ang kanilang mga kaso sa korte ng Saudi Arabia pero hanggang ngayon ay hindi ipinatutupad ang mga desisyon. Kabilang sa mga manggagawang ito ang mga nasisante mula sa kumpanyang Mohammad Al-Mojil Group, Saudi Oger, Saudi Binladin, at Rajeh H. Al-Marri & Sons Co.

Wala ring natanggap na ayuda o tulong ang mga migrante mula sa estado ng Pilipinas para igiit ang kanilang mga lehitimong claim. Ang tanging ginawa noon ng estado, sa pamamagitan ng Department of Labor and Employment, ay ipagbawal ang pagpunta ng mga manggagawa sa Saudi Arabia. Hindi nagtagal, binawi rin ng DOLE ang pagbabawal na ito. Nagbigay rin ang kagawaran ng ayuda, pero kakarampot at napakalimitado.

Sa harap nito, patuloy na iginigiit ng mga manggagawa sa ilalim ng Saudi OFWs United at Migrante, na tiyakin ng rehimeng Marcos, at ng mga upisyal sa DMW na mabibigay ang kabuuang halaga ng mga di nabayarang sahod at mga benepisyong end-of-service sa lahat ng mga “Saudi OFW” at para sa kagyat na pagpapatupad ng mga resolusyon ng mga korte ng Saudi Arabia kaugnay sa kanilang mga kaso. Panawagan nilang bigyan sila ng ligal na tulong para maitulak nila ang kaso sa Saudi Labor Ministry.

Gayundin, panawagan nila ang patuloy na pagsuporta ng rehimen sa lahat ng mga apektado ng maramihang tanggalan sa Saudi, pati ang mga na-stranded doon hanggang sa ngayon.

Mayroong 380,000 migranteng manggagawa sa Saudi Arabia noong 2023. Kabilang sila sa tinatayang 725,000 Pilipino na nakatigil o naninirahan na doon. Sila ang pangalawang pinakamalaking pinagkukunan ng remitans ng Pilipinas.

AB: Pinaghirapang sahod ng mga OFW sinisante noong 2016 sa Saudi Arabia, ibigay na!