Pinakamalaking war games ng US na isasagawa sa Asia-Pacific, ipinahihinto

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Tinutulan ng iba’t ibang organisasyon sa mga bansa sa Pacific ang RimPac war exercises na nakatakdang ilunsad ng US sa iba’t ibang bahagi ng Asia at US mula Hunyo 29 hanggang Agosto 4. Kabilang sa mga tumututol dito ang mga organisasyong Pilipino na nakabase sa Hawaii, kung saan magaganap ang bulto ng war games.

Tinaguriang “pinakamalaking naval war games” sa buong mundo ang RimPac (Rim of the Pacific). Inilulunsad ito ng US kada dalawang taon mula sa hedkwarters ng US Indo-Pacific Command sa Hawaii. Para sa taong ito, dudumugin ang mga isla nito ng 42 barkong pandigma at karga nitong mga eroplanong pandigma, apat na submarino at puu-puong libong tropa mula sa 26 bansa—Australia, Brunei, Canada, Chile, Colombia, Denmark, Ecuador, France, Germany, India, Indonesia, Israel, Japan, Malaysia, Mexico, Netherlands, New Zealand, Peru, Republic of Korea, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Tonga, UK, at US).

Ang RimPac 2024 ay ika-29 mula nang una itong ilunsad noong 1971. Nagsimulang imbitahan dito ng US ang Pilipinas noong 2022.

Noong Abril 10, inilunsad ng CODEPINK, International Women’s Alliance, Bagong Alyansang Makabayan, at Resist US-Led War ang kampanyang Cancel Rimpac 2024. Nakatakdang maglunsad ang mga grupo ng mga pagkilos sa pagbubukas ng war games sa Hunyo.

“Ginagamit ng US ang RIMPAC para palakasin ang kapasidad ng 26 alyadong militar nito na maglunsad ng mga gerang agresyon sa iba’t ibang bahagi mundo sa gitna ng lumalaking posibilidad ng gera sa pagitan ng mga mayor na kapangyarihang militar,” pahayag ng Cancel Rimpac Campaign.

“Itinatakwil namin ang dambuhalang paggastos ng pondo para sa panunulsol ng gera habang naghihirap ang sangkatauhan sa kasalatan ng pagkain, tubig at iba pang pangangailangan para mabuhay,” ayon pa sa kampanya.

Gayundin, tumatabo ng bilyun-bilyong dolyar na kita ang mga kumpanya sa armas at langis sa Rimpac at iba pang war games kung saan itinatampok ang kanilang mga gawang armas at inilalako para bilhin ng mga alyado ng US.

Dagdag dito, paglabag sa soberanyang teritoryo ng Hawaii ang presensya ng militar ng US sa mga isla nito, laluna’t ginagamit nito ang isla bilang “lunsaran ng mga gera sa hinarahap.”

Malaki rin ang pinsalang dala ng RimPac sa ekolohiya at krisis sa klima sa Hawaii at buong Pacific Region, ayon sa mga tumututol dito. Ito ay dahil bahagi ng war games ang pagpapalubog ng mga barko gamit ang mga misayl na nagsasapanganib sa mga hayop sa dagat tulad ng mga humpback whale, dolphin at monk seal na nakatira sa mga isla ng Hawaii. Apektado kahit ang mga hayop sa mga baybayin kung saan isinasagawa ang mga “pagsalakay sa kalupaan.” Nag-iiwan din ng mga toxic na basura ang mga sasakyang militar na gagamitin dito.

Bahagi ng Cancel RimPac Campaign ang mga organisasyong masa mula sa mga bansa at isla sa Pacific tulad ng Guåhan, Jeju Island, South Korea, Okinawa Island, Japan, Pilipinas, Northern Mariana Islands, Aotearoa (New Zealand), Australia, Hawaii at mainland US.

AB: Pinakamalaking war games ng US na isasagawa sa Asia-Pacific, ipinahihinto