Itinuturing ng mga kawani ng gubyerno na magandang balita ang pinirmahang kautusan ni Rodrigo Duterte noong Disyembre na nagbibigay ng service recognition incentive o SRI sa mga regular, kontraktwal at kaswal na kawani ng gubyerno. Gayunpaman, nananawagan sila sa rehimen na tiyakin na may sapat na pondo ang mga ahensya ng gubyerno para rito.

“Manggagaling sa natitirang badyet para sa personnel services at maintenance and other operating expenses ang pondo. Malamang maraming ahensya ng gubyernom laluna yung mga nasalanta ng bagyong Odetter ang hindi makakayang balikatin ang pondo para rito,” ayon kay Rep. Ferdinand Gaite ng partidong Bayan Muna. “Dapat laanan at bigyan ng karagdayagang pondo ng national government ang mga ahensya at LGU upang maibigay sa mga kawani ang P10,000 SRI.”

Nananawagan din ang Bayan Muna na dapat bigyan rin ang mga kawaning nakapailalim sa kaayusang Job Order at Contract of Service. Anito, nasa 587,378 o 25% ng lahat ng mga kawani sa pamahalaan ay nakakategorya rito. Walang natatanggap na bonus o insentiba ang marami sa kanila kahit pa taon o dekada na silang nagseserbisyo, dagdag ng guro.