Protesta laban sa walang pakundangang pambobomba sa Ilocos-Abra, isinagawa

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nagprotesta sa harap ng Camp Aguinaldo ang mga progresibong grupo noong Abril 5 para kundenahin ang pinakahuling pambobomba ng AFP sa mga sibilyang komunidad at kagubatan. Pinakahuli sa mga kasong ito pambobomba ng 5th ID malapit sa Pilar, Abra at Sta. Maria, Ilocos Sur noong Abril 2. Ayon sa press release ng AFP, nagkaroon diumano ng armadong engkwentro sa pagitan ng yunit ng militar at ng Bagong Hukbong Bayan sa lugar. Wala itong kumpirmasyon hanggang sa kasalukuyan.

Nagdulot ng ligalig at dislokasyon ang pambobomba sa mga sibilyang komunidad. Napilitang magbakwit ang 700 residente ng naturang mga barangay. Natigil rin ang mga klase sa lokal na mga paaralan.

Kinundena ng Kaammoyo ti Kappia, isang lokal na organisasyong nagtatanggol sa karapatang-tao, ang walang pakundangang pambobomba.

“Isinasapeligro nito ang sibilyang populasyon sa naturang mga lugar,” ayon sa organisasyon. “Hindi lamang nagdudulot ang di makataong mga akto na ito ng dagdag pasakit sa mahihirap na magsasaka na apektado na ng pataas na presyo ng mga gamit sa pagsasaka, at ng matindig tagtuyot na dala ng El Niño, nagdadala rin ito ng malawak na takot, troma at panic.”

Pinananagot ng mga nagprotesta ang rehimeng Marcos at ang AFP sa pambobomba at nanawagan ng imbestigasyon sa nilabag nitong mga karapatan sa lugar.

“Nakagagalit na ang gubyerno ni Bongbong Marcos ay may pera para sa gera, may pera para sa bomba pero wala para sa mga magsasaka,” ayon kay Mong Palatino, pangkalahatang kalihim ng Bagong Alyansang Makabayan.

Di bababa sa ₱250,000 ang ginagastos ng AFP kada bombang 500-libras, katumbas sa dalawang siklo ng pagtanim ng palay sa isang ektaryang lupain. Makakakain na rin ang isang pamilyang may lima katao sa loob ng 1.3 taon sa halagang ito.

Naniniwala naman ang Kalikasan PNE na lagpas sa sinasabi ng AFP na nakasagupa ng mga pwersa nito ang BHB, sadyang tinarget ang lugar dahil sa nakatakda at umiiral nang mga operasyon ng mga minahan dito.

“Alinsunod sa aming pananaliksik, may malalim na ugnayan ang airstrikes at ang pagtatanggol ng mga pwersa ng estado sa mayor na mga interes ng pagmimina sa Abra,” ayon sa grupo. Sa kasalukuyan, may pitong exploration permit, dalawang mining application at isang umiiral nang Mineral Production Sharing Agreement (MPSA) na sumasaklaw sa kabuuang 129,396.8188 ektarya sa magkanugnog na bayan.

Sa tala ng grupo, pang-14 na ang pambobombang ito nitong nakaraang buwan. Katulad sa iba, target nito ang mga komunidad na tutol sa mga proyektong mapanira sa kalikasan. Sa 14 na kaso nadokumentong kaso, umaabot sa 100,000 indibidwal ang apektado at 10 maseselang susing lugar ng biodiversity ang tinamaan sa iba’t ibang rehiyon ng bansa.

AB: Protesta laban sa walang pakundangang pambobomba sa Ilocos-Abra, isinagawa