Rehimeng Marcos, walang programa sa mga nawalan ng trabaho

Kinastigo ng mga manggagawa sa ilalim ng Kilusang Mayo Uno ang rehimeng Marcos sa kawalan ng programa nito sa harap ng nagaganap na malawakang tanggalan ng mga manggagawa.

Inianunsyo noong Setyembre 29 ng limang mayor na pagawaan ng damit sa Mactan Export Processing Zone ang pagtatanggal ng 4,000 manggagawa. Ang bilang na ito ay sangkapat sa kabuuang pwersa ng paggawa ng Mactan Apparels, Metro Wear, Globalwear Manufacturing, Feeder Apparel Corporation at Vertex One Philippines, lahat sa ilalim ng grupong Sports City. May kabuuang 18,000 manggagawa ang limang kumpanya.

Idinahilan ng mga kumpanya ang napipintong pandaigdigang resesyon na may kasamang mataas na implasyon at mahihirap na kundisyong pampinansya bilang dahilan ng pagsasara. Nagkaroon diumano ng problema sa “supply chain” ang mga pabrika dulot ng pinsala na dala ng bagyong Odette at nagtataasang presyo ng langis. Tulad ng iba pang subsektor sa pagmamanupaktura, nakaasa sa dayuhang materyal at makinarya ang pagmamanupaktura ng damit. Nakatuon naman ang mga produkto nito sa pandaigdigang pamilihan.

Kasabay ng tanggalan sa Mactan ang tanggalan din ng di alam na bilang ng mga manggagawa sa Shopee Philippines.

Panawagan ng KMU sa Department of Employment and Labor na alalayan ang mga manggagawang tinanggal. Iginiit din nito na magkaroon ng komprehensibong programa ang estado para sa mga wala at nawalan ng trabaho.

AB: Rehimeng Marcos, walang programa sa mga nawalan ng trabaho