Sagad-saring ahenteng paniktik, pinarusahan sa Central Negros

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Pinarusahan ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Central Negros (Leonardo Panaligan Command) ang isang sagad-saring aset ng paniktik ng 62nd IB na si Nonie Cadorna noong Oktubre 17, 2022 bandang alas 5:40 ng hapon, sa Sityo Binakayan, Barangay Tabon, Vallehermoso, Negros Oriental. Ang pagparusa ay isinagawa batay sa desisyon ng rebolusyonaryong hukuman ng bayan.

Tatlong beses na kinausap at binigyan ng babala ng BHB si Cardona noong 2020 kaugnay sa paglabag niya sa mga tuntunin ng rebolusyonaryong kilusan. Muli siyang kinausap noong 2021 dahil hindi pa rin siya nagbago at lalo pang naging aktibong aset ng paniktik at sa mga gawaing anti-sosyal tulad ng paglapastangan sa dignidad at karapatan ng kababaihan.

Tumatayong kagawad ng barangay si Cadorna, liban sa pagiging sagadsaring intel asset ng 62nd IB sa kanyang barangay. Pasimuno siya sa mga paninindak sa taumbaryo at pilit na pagpapasurender at pagpapaamin sa kanila na mga “tagasuporta at masa” ng BHB. Responsable rin siya sa mga aktibidad ng PNP at sa Mobile Community Support and Sustainment Team (MCSST) ng 62nd IB sa Barangay Tabon. Sangkot siya sa iligal na pag-aresto, pagtanim ng armas at iba pang gawa-gawang kaso laban kay Ramonito Mahinay, residente sa parehong baryo.

AB: Sagad-saring ahenteng paniktik, pinarusahan sa Central Negros