Summit na inilunsad ng NCIP, binatikos ng mga katutubo

Nagprotesta ang mga grupo ng pambansang minorya sa harap ng Camp Aguinaldo sa Quezon City noong Nobyembre 16 para kundenahin ang inilunsad na summit ng National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) sa loob ng mismong kampo ng AFP sa araw na iyon.

Ayon kay Bai Eufemia Cullamat, isang Lumad at Council Member ng Sandugo, “walang kwenta ang summit na ‘yan, lalo na kung mananatiling pamumunuan ni (Allen) Capuyan ang NCIP.” Pagdidiin niya, walang ginawa ang NCIP para tunay na pangalagaan ang kagalingan ng mga katutubong Pilipino sa bansa.

Binansagan naman ito bilang “red-taggers summit” ng Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas (Katribu), kung saan, anila, dinaluhan lamang ng mga pasista at kontra-katutubong institusyon tulad ng National Task Force-Elcac, National Intelligence Coordinating Agency (NICA), mga upisyal militar at pulis at mga organisasyon ng mga katutubo na binuo ng militar.

“Imbes na solusyunan ang problema sa imperyalistang pandarambong sa lupang ninuno at pandarahas sa aming mga katutubo, ay mukhang pinagplanuhan pa nilang ituluy-tuloy ito,” dismayadaong pahayag ni Cullamat sa protesta.

Kinastigo naman ni Beverly Longid, pambansang convenor ng Katribu, si NCIP Chairperson Allen Capuyan. Imbes umano na pagkaisahin ang mga katutubong Pilipino at pangalagaan ang kanilang interes ay “pinagwawatak-watak at nililinlang niya ang mga komunidad ng katutubo para yumuko sa gusto ng gubyerno.” Ayon sa kanya, malinaw ang panawagan nilang mga pambansang minorya, tanggalin si NCIP Chair Capuyan.

Sa ilalim ng pamumuno ni Capuyan sa NCIP, naganap ang brutal na masaker sa siyam na katutubong Tumanduk kung saan sangkot ang mga pulis at militar noong Disyembre 2020. Sangkot din ang NCIP sa pagmamanipula ng maraming free prior informed consent (FPIC) ng mga komunidad ng katutubong mamamayan para pahintulutan ang pagpasok ng mapangwasak na mga proyektong pagmimina, dam at iba pa.

“Malinaw na ginamit ni Capuyan ang kanyang pwesto para ipatupad ang taktikang kontra-insurhensya ng NTF-Elcac,” ayon kay Longid.

“Kaming mga katutubo ay matagal nang nabubuhay habang pinauunlad at pinoprotektahan ang aming mga lupang ninuno. Hindi namin kailangan ng mga ahensyang huwad at nagpapahintulot sa hangarin ng mga korporasyong kamkamin ang aming mga lupa, sa anyo ng kaunlarang nakakasira sa kalikasan at sa aming mga komunidad,” pagdidiin ni Bai Eufemia Cullamat.

AB: Summit na inilunsad ng NCIP, binatikos ng mga katutubo