Tagapagsalita ng CPI-Maoist, pumanaw na

,

Pinabatid ng Communist Party of India (Maoist) ang pagpanaw ni Kasamang Anand noong Mayo 31 sa edad na 69. Nagsilbi siyang tagapagsalita ng Komite Sentral ng Partido sa nakaraang dalawang taon. Myembro siya ng Komite Sentral mula 1992 at Kawanihan sa Pulitika mula 2001 ng CPI (Maoist). Nanatili siyang myembro ng mga komiteng ito hanggang sa kanyang huling hininga.

Nagsimula ang buhay rebolusyonaryo ni Ka Anand noong 1978 bilang lokal na organisador. Nagsibli siyang kadre sa antas distrito noong 1980 at naging kawani ng Dandakaranya forest committee noong 1987.

Kinilala siya ng mga kasama sa India bilang “mahusay na kasamang intelektwal” at “pinakamabuting teoretisyan.” Bukod sa pagiging tagapagsalita, nagsilbi rin siyang editor ng pahayagan ng Partido na People’s March.

“Ang kanyang pagpanaw ay malaking kawalan sa aming Partido sa krusyal na panahon nito,” pahayag ng CPI-Maoist.

AB: Tagapagsalita ng CPI-Maoist, pumanaw na