Tanggalan sa Cebu, pakay na ibaba ang sahod ng mga manggagawa

Iligal ang malawakang tanggalan na nagaganap sa Mactan Export Processing Zone nitong nakaraang mga buwan. Ito ang pagbatikos ng mga manggagawa sa Cebu sa ilalim ng AMA-Sugbo-Kilusang Mayo Uno.

Ani Jaime Paglinawan, pinuno ng grupo, “layunin (ng tanggalan) na panatilihing mababa ang sahod ng lahat ng mga manggagawa sa MEPZ.”

Inianunsyo noong Setyembre 29 ng limang mayor na pagawaan ng damit sa Mactan Export Processing Zone ang pagtatanggal ng 4,485 manggagawa. Ang bilang na ito ay 75% sa kabuuang pwersa ng paggawa ng Mactan Apparels, Metro Wear, Globalwear Manufacturing, Feeder Apparel Corporation at Vertex One Philippines, lahat sa ilalim ng grupong Sports City. Sangkapat ito sa buong lakas paggawa ng MEPZ. Noong 2020, una nang tinanggal ang 3,000.

Idinahilan ng mga kumpanya ang napipintong pandaigdigang resesyon na may kasamang mataas na implasyon at mahihirap na kundisyong pampinansya bilang dahilan ng pagsasara. Nagkaroon diumano ng problema sa “supply chain” ang mga pabrika dulot ng pinsala na dala ng bagyong Odette at nagtataasang presyo ng langis. Tulad ng iba pang subsektor sa pagmamanupaktura, nakaasa sa dayuhang materyal at makinarya ang pagmamanupaktura ng damit. Nakatuon naman ang mga produkto nito sa pandaigdigang pamilihan.

“Nakita sa datos na ang minimum na sahod sa Taiwan umaabot sa $26.75 o ₱1,631 kada araw. Malayong-malayo ito sa ₱435 kada araw na minimum na sahod sa mga manggagawa sa naturang mga pabrika,” ayon kay Paglinawaan. Nagtanggal ang Sports City ng libu-libong mga manggagawang sa panahon ng napakatinding kisis sa ekonomya para iwasan na magtaas ng arawang sahod, aniya. “Ang gusto nitong mga kumpanya na manatiling mababa ang sahod para tumaas pa ang kanilang kita.”

Dapat ding imbestigahan ng DOLE-7 ang pagkuha ng bagong mga manggagawa ng mga garment factories sa gitna ng malawakang tanggalan, aniya. “Malaking inhustisya ito sa tinanggal na mga manggagawa na mawawalan sila ng trabaho dahil sa matinding krisis sa mundo, para lamang palitian sila ng iba.”

Noong Mayo 2022, humingi ng eksempsyon ang mga pagawaan ng damit sa MEPZ sa utos na itaas ang sahod sa Region 7. Noong Hunyo, ipinag-utos ng DOLE ang pagtaas sa sahod mula ₱404 tungong ₱435, na malayong-malayo sa nakabubuhay na sahod na mahigit ₱1,000 kada araw.

AB: Tanggalan sa Cebu, pakay na ibaba ang sahod ng mga manggagawa