Transport Summit, idinaos ng mga tsuper at opereytor

Inilunsad ng mga nasa sektor ng transportasyon ang isang Transport Summit noong Hunyo 10 para pagbuklurin ang mga tsuper, maliliit na opereytor, at mga pasahero laban sa banta ng phase out ng mga tradisyunal na dyip at palakasin ang panawagan ng sambayanan para sa pangmasang transportasyon. Pinangunahan ang aktibidad ng Piston, No to PUV Phaseout Coalition, Ibon Foundation, Suki Network at PARA. Itinaon ang pagtitipon sa ika-42 taong anibersaryo ng Piston.

“Hindi pa tapos ang laban!” sigaw ng mga tsuper. Inatras ng rehimeng Marcos Jr ang dedlayn ng PUV Modernization Program na nakatakdang ipatupad sa Hunyo 31 matapos ang 2-araw na transport strike. Gayunpaman, hindi ito lubusang iniatras at binigyan lamang ng bagon dedlayn sa katapusan ng taon. Nananatiling mahalaga ang paglaban para sa prangkisa at kabuhayan, anila.

Kasabay ng pagpapalakas ng kanilang paninindigan laban sa PUV phaseout, tinalakay sa pagtitipon ang pangangailangan para sa pangmasang transportasyon. Ayon kay Rosario Guzman ng Ibon Foundation, isa sa mga tagapagsalita ng kumperensya, ang pangmasang transportasyon sa bansa ay komersyalisado at pribatisado. Walang plano ang gubyerno para ikonsolida ang mga ito, at sa halip ay itinutulak pa ang korporatisasyon ng mga tradisyunal na dyip sa tabing ng modernisasyon.

AB: Transport Summit, idinaos ng mga tsuper at opereytor