Trilateral summit ng US, Japan at Pilipinas, nakabalangkas sa panunulsol ng imperyalistang gera

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nagprotesta sa harap ng embahada ng US ang mga pambansa-demokratikong grupo ngayong araw, Abril 11, para batikusin ang “trilateral summit” ng Pilipinas, Japan at US na ginaganap sa US. Lumipad patungo sa US si Ferdinand Marcos kahapon para makipagpulong kina Joseph Biden, presidente ng US, at Fumio Kishida, punong ministro ng Japan sa White House. Nakabalangkas ang pulong na ito sa layunin ng US na palawakin ang presensya nito sa first-island chain, kung saan sinasabing kabilang ang Pilipinas at Japan sa tabing ng “seguridad” at “kalayaan sa South China Sea” para sa “kapayapaan sa karagatan.” Pinangunahan ang pagkilos ng Bagong Alyansang Makabayan (Bayan).

“Ang trilateral summit sa pagitan ng US, Pilipinas at Japan ay paraan ng Washington para lalupang hati-hatiin ang rehiyon ng Asia Pacific,” ayon sa Bayan. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagpapainit ng umiiral na tensyon sa kritikal na antas, kung saan dudulo sa kapinsalaan ng mga buhay ng mamamayan sa rehiyon, at pagwaldas ng pondo ng bayan…ang gera sa ekonomya at militar nito.”

“Kinukundena ng mga kilusan para sa kasarinlan, kapayapaan at pambansang paglaya sa Pilipinas, Japan at sa US ang tulak na ito ng US para pataasin ang kita mula sa gera at pandarambong sa ekonomya,” ayon sa grupo. “Hindi kami luluhod sa mabangis na pagtutulak ng imperyalismong US ng hegemonya nito sa Asia, kasabay ng panunulsol ng gera sa China.”

Binatikos nito ang panunulsol ng US sa umiiral na mga sigalot ng Taiwan at Pilipinas sa China para bigyan-katwiran ang pagpapalawak ng sariling presensya sa rehiyon. Kasabay nito, tinuligsa ng grupo ang mabilis na pagpapalakas ng militar ng Japan.

“Isinusugal ng rehimeng Marcos Jr sa Trilateral Summit sa Washington DC ang bansa sa ibayong kapahamakan dahil lamang sa kapritso ng among imperyalistang US na walang hangad kundi ang lubusang ipataw sa rehiyon ang hegemonya nito,” pahayag ng Bayan. Dala nila ang istrimer nagsasaad ng: No to US war games and US war provocations! Do not drag the Philippines in US-made wars!

Ayon sa League of Filipino Students, malinaw ang layunin ng trilateral summit na pagpapaigting ng hegemonya ng US sa buong daigdig. “Gagamitin lamang ng US ang trilateral summit upang lalong hatiin ang mundo at imilitarisa ang Pilipinas na kanyang hinahanda bilang isang entablado para sa inter-imperyalistang digmaan sa pagitan nito at ng China,” anito.

Para sa Katribu, nangangahulugan ang trilateral summit ng pagpapalawak ng base militar ng US sa mga loob ng mga lupang ninuno at teritoryo. “Ang pagpapalawak na ito ay banta sa cultural heritage at pamumuhay (ng mga katutubo) at magpapaigting sa pinsala sa kalikasan sa kanilang mga lupa,” ayon sa grupo.

Sang-ayon dito ang grupong Kalikasan, na kalahok sa protesta laban sa makinaryang pandigma ng US. Anito, ang mga war game at mga aktibidad nito sa Pilipinas ay nagdudulot ng polusyon na nakasisira sa kalikasan. Mahaba rin ang rekord ng US ng paggamit at pag-iiwan ng nakalalasong mga kemikal sa kalupaang ginagamit nila sa kanilang mga base at operasyon. Tinawag din nitong “ipokrito” ang US sa pagsasambit ng kapayapaan habang sangkot sa gerang henosidyo ng mga Palestino sa Gaza.

Kinundena ng mga raliyista ang pagpapakatuta ni Marcos sa US, na naglalagay sa mamamayang Pilipino sa panganib. Simboliko nilang pinunit ang mukha nina Biden, Kishida at Marcos, gayudin ang watawat ng US, sa protesta.

Noong Abril 9, simbolikong tinapak-tapakan at pinunit naman ng mga raliyista ang mukha ni Xi Jinping sa tapat ng Chinese Embassy, bilang simbolo ng pagtutol ng mamamayan sa ginagawa nitong panghihimasok sa West Philippine Sea at panggigipit sa mga mangingisdang Pilipino. Panawagan nila ang pag-alis ng lahat ng mga dayuhang tropa sa teritoryong pandagat ng Pilipinas.

AB: Trilateral summit ng US, Japan at Pilipinas, nakabalangkas sa panunulsol ng imperyalistang gera