Tropa ng 62nd IB, pinatamaan ng BHB-Central Negros

Nasugatan ang isang sundalo ng 62nd IB sa operasyong haras ng mga mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Central Negros sa Barangay Sikatuna, Isabela, Negros Occidental noong Hulyo 25. Iniulat ng yunit ng BHB na pinaputukan nito ang nag-ooperasyong tropa ng 62nd IB Bravo Coy bandang alas-7:30 ng gabi.

Para pagtakpan ang kanilang kabiguan, itinago ng 62nd IB sa publiko ang kanilang kaswalti ayon sa ulat ng BHB.

“Ang aksyong militar ay kongrektong sagot sa nagpapatuloy na militarisasyon at paglabag sa karapatang-tao ng 62nd IB sa Central Negros,” ayon kay Ka JB Regalado, tagapagsalita ng BHB-Central Negros.

Liban dito, nanawagan si Regalado na paigtingin ng BHB ang mga armadong opensiba sa saklaw ng larangang gerilya. “Sa lahat ng mga yunit milisya, iba pang yunit gerilya ng BHB…maglunsad ng pulitiko-miltar na opensiba laban sa kaaway,” dagdag ni Regalado.

Sa nagdaang taon sa ilalim ni Marcos Jr, hindi bababa sa 162 ang naitalang mga paglabag sa karapatang-tao ng 62nd IB, kabilang ang 9 na biktima ng pagpatay.

AB: Tropa ng 62nd IB, pinatamaan ng BHB-Central Negros