Unang araw ng Balikatan 2024, sinalubong ng protesta ng mga grupong pambansa-demokratiko

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nagprotesta sa harap ng Camp Aguinaldo, hedkwarters ng Armed Forces of the Philippines, sa Quezon City ang mga grupong pambansa-demokratiko noong Abril 22. Isinabay nila ang protesta sa pagsisimula ng Balikatan 39-24. Ang Balikatan ngayong taon, na ika-39 na simula dekada 1990, ang pinakamalaki sa kasaysayan na lalahukan ng 11,000 tropang Amerikano. Lalahok din at magmamasid ang may 14 alyadong bansa ng US.

Sa pangunguna ng Bagong Alyansang Makabayan (Bayan), binatikos ng mga grupo ang war games na tinawag nitong “nakahihiyang patunay ng palayukong patakarang panlabas ng gubyerno ni Ferdinand Marcos Jr.”

Simula’t sapul, hindi nakabalangkas para itaguyod ang pambansang intere ng mga Pilipino ang Balikatan, ayon sa grupo. Tanging layunin nito ang pahintulutan ang US na ipamalas at panatilihin ang hegemonya nito sa bahaging ito ng daigdig.

“Sa nagdaang mga panahon, pinagtibay lamang ng Balikatan ang ating patalong pagsalalay sa ayudang militar at pagsusuplay ng armas ng US,” ayon sa grupo. “Pinigilan tayo nito bilang isang mamamayan na makapagpaunlad ng komprehensibong programa sa seguridad na naka-angkla sa prinsipyo ng pagsusulong ng nagsasariling patakarang panlabas.”

Perwisyo din sa kalikasan ang Balikatan, ayon sa Bayan. Naglulustay din ito ng pondo ng bayan sa halip na ilaan sa makabuluhang pangangailangan ng mga Pilipino, anito. Liban dito, pinahihintulutan rin ng war games na ito na kaladkarin ng US ang Pilipinas sa inter-imperyalistang tunggalian nito sa China, paliwanag ng grupo.

“Nananawagan kami sa mamamayan na labanan ang Balikatan, tuligsain ang mga probokasyon ng US sa rehiyon, palayasin ang mga pasilidad militar ng US at iba pang dayuhang mga tropa, at kundenahin ang gubyernong Marcos sa walang hiyang pagyurak sa ating soberanya,” pagtatapos nito.

AB: Unang araw ng Balikatan 2024, sinalubong ng protesta ng mga grupong pambansa-demokratiko