Unang taon ng pagkamartir ng Pulang mandirigmang mula sa PUP, ginunita

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Naglunsad ng iglap-protesta ang mga kasapi ng Kabataang Makabayan (KM)-Kira Mindoro sa kampus ng Polytechnic University of the Philippines (PUP) sa Sta. Mesa, Manila ngayong araw, Mayo 29, para gunitain ang unang anibersaryo ng pagkamartir ng Pulang mandirigmang si Arc John Varon (Ka Hunter). Nabuwal si Ka Hunter, kasama si Bunso Mangubat (“Ka Mamay/Ka Liza), sa isang labanan sa pagitan ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Mindoro (Lucio de Guzman Command) at 68th IB noong Mayo 30, 2023 sa Sityo Pasugui, Barangay Malisbong, Sablayan, Occidental Mindoro.

Si Ka Hunter ay dating estudyante ng PUP na kumukuhang kursong BS Chemistry. Pagpasok niya sa pamantasan, namulat siya sa tunay na kalagayan ng kabataang Pilipino at ng buong lipunan. Naranasan niya ang tumitinding represyon sa loob ng kanyang paaralan, dagdag pa ang sumasahol na kalagayan ng pampublikong sistemang edukasyon sa mga State Universities and Colleges (SUCs). Dito siya naorganisa sa isang pambansa-demokratikong organisyon ng mga kabataan.

Hindi nagtagal, sumapi si Ka Hunter sa Kabataang Makabayan at nakipamuhay sa BHB sa isla ng Mindoro noong 2019 kasabay ng anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP). Sa maikling panahon na ito, nabuo ni Ka Hunter ang planong magpultaym sa BHB. Tatlong buwan matapos ang unang pagbisita, Marso 2020 ay muling bumalik si Ka Hunter sa isang sonang gerilya sa Mindoro para makipamuhay at kalauna’y magpultaym sa BHB noong Oktubre 2020.

“Bukod sa husay sa gawaing pampulitika, matapang na mandirigma si Ka Hunter. Kabilang siya sa ilang matatagumpay na taktikal na opensiba na inilunsad ng BHB sa loob ng anim na taong pakikihamok ng rebolusyonaryong kilusan sa pasistang rehimeng US-Duterte at sa unang taon ng ilehitimo, pasista, papet at pahirap na rehimeng US-Marcos II,” papaparangal ng Komite ng Partido sa isla ng Mindoro noong nakaraang taon.

Ayon pa sa Komite, sa tatlong taon ng pagiging huwarang upisyal ng BHB at kadre ng Partido, hinirang siya bilang regular na kagawad ng Komite ng Partido sa isla ng Mindoro. “Ang paglitaw, pagpanday at pagkakaroon ng Partido ng batang kadre sa katauhan ni Ka Hunter ang testamento ng walang patlang na pagsalin ng mga bagong dugo’t henerasyon mula sa mga kabataan, ng kasariwaan at kasiglahan ng Partido Komunista ng Pilipinas, ng Bagong Hukbong Bayan at ng rebolusyong Pilipino,” ayon pa sa parangal.

Sa rali ng KM, ipinanawagan nila sa mga kapwa kabataan at iskolar ng bayan na tularan ang magiting na halimbawa ni Ka Hunter. Hamon nila na sama-samang ipagpatuloy ang pangarap ni Ka Hunter at sumapi sa BHB bilang mga mandirigma at kumander nito. Namahagi din sila ng polyeto na naglalaman ng pagpapakilala sa buhay at kapasyahan ni Ka Hunter na sumapi sa hukbong bayan.

Photo from The Catalyst, PUP Facebook page
AB: Unang taon ng pagkamartir ng Pulang mandirigmang mula sa PUP, ginunita