Unyon ng CENECO, magwewelga kontra pribatisasyon

,

Naghain ng Notice of Strike noong Hunyo 19 sa National Conciliation and Mediation Board ang CENECO Union of Rationale Employees (CURE) para labanan ang pagpapatupad ng pinirmahang Joint Venture Agreement (JVA) sa pagitan ng Prime Electric Holdings Inc at Central Negros Electric Cooperative (CENECO). Anila, isasapanganib ng kasunduang ito ang trabaho ng mga empleyado at posibleng humantong sa pagbubuwag ng unyon.

Ayon kay Felix Gepilga, myembro ng Board of Directors ng unyon, walang sapat na probisyon sa pinirmahang JVA para pangalagaan ang interes ng mga empleyado ng CENECO. Pangamba nilang matulad sila sa mga empleyado ng Bacolod City Water District (BACIWA) na malawakang tinanggal matapos ang pribatisasyon dito noong Disyembre 2020.

Malaon nang nananawagan ang unyon na ibasura ang kasunduan. Kaisa nila ang iba pang grupong laban sa pribatisasyon, Dahilan nila ang sumusunod: 1) itatransporma nito ang CENECO mula pampublikong serbisyo tungo sa isang pribadong negosyo na ang pangunahing interes ay kumita; 2) itataas nito ang singil sa kuryente; 3) gagamitin itong pagkakataon ng Prime Electric Holdings para agawin nang buo ang kooperatiba; at 4) magreresulta ito sa malawakang tanggalan ng mga empleyado sa CENECO.

Samantala, naghain noong Hunyo 16 ng “Declaratory Relief” at “Declaration of Nullity” ang Negros Consumers Watch at Anti-CENECO JVA Coalition para ipawalang-saysay ang pinirmahang JVA. Ayon sa kanilang petisyon, batbat ng anomalya at kulang ng pampublikong konsultasyon ang naturang kasunduan. Nagsampa rin sila ng “Preliminary Injunction” at “Temporary Restraining Order” para pigilang ipatupad ang kasunduan.

Upisyal na pinirmahan ang kasunduan sa pagitan ng CENECO at Prime noong Hunyo 3. Sa darating na Hunyo 25-26, at Hulyo 1-2 nakatakdang isagawa ang plebisito para pagbotohan ng mga konsyumer kung aaprubahan o hindi ang naturang kontrata.

AB: Unyon ng CENECO, magwewelga kontra pribatisasyon