Unyon sa Ateneo de Manila University, bumoto pabor sa pagwewelga

Kasado na ang Ateneo Employees and Workers Union (AEWU) para sa isang welga matapos bumoto pabor sa welga ang mga manggagawa at empleyado ng Ateneo de Manila University noong Marso 10. Naitala ng unyon ang botong 201 na ‘Oo’ habang 4 ang botong ‘Hindi.’

Ang pagboto para sa welga ay isinagawa matapos humantong sa dalawang deadlock ang usapan sa pagitan ng administrasyon ng unibersidad at ng unyon ukol sa renegosasyon ng Collective Bargaining Agreement (CBA) ng unyon para sa mga taong 2019 hanggang 2024.

Ang pormal na pagsisimula ng welga ng unyon ay magsisimula sa huling linggo ng Marso dahil kailangan ng 7-10 araw na cooling-off period mula nang maghain ng kanilang Notice of Strike noong Pebrero 15, 2023.

Ilan sa iginigiit ng unyon sa renegosasyon ay ang kanilang karapatan sa karagdagang sahod, signing bonus, rice allowance, dependent’s allowance, at family subsidy. Tinatayang aabot ito ng ₱13.27 milyon.

Itinutulak ng administrasyon ng unibersidad na tanging ₱5.54M lamang ang ipagkakaloob na dagdag na benepisyo sa mga empleyado.

Iginigiit din ng pamunuan ng unyon na ipagkaloob sa kanila ang nakatakdang 70% bahagi sa pagtataas ng matrikula sa unibersidad.

Nakatakdang maglunsad ang unyon ng pagtitipon at kampanyang #StandWithAEWU sa darating na Marso 17 para hikayatin ang mga sektor sa loob ng unibersidad na makiisa sa kanilang kahingian.

AB: Unyon sa Ateneo de Manila University, bumoto pabor sa pagwewelga