Archive of Balangay Armando Mendoza

Palakasin ang Kabataang Makabayan-Armando Mendoza!
November 20, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Balangay Armando Mendoza |

Ang kasaysayan ng rebolusyonaryong kabataan ay mahaba, mula sa kapanahunan ng mga henerasyon ni Jose Rizal at Andres Bonifacio hanggang sa kabataang sumapi sa Bagong Hukbong Bayan, buhay na buhay ang pagpapatuloy ng rebolusyong Pilipino. Sa pagpapatuloy ng rebolusyonaryong tradisyon ng kabataan at sa tuloy-tuloy na pag-igting ng mga kontradiksyon sa buong mundo, nasisilayan ng […]

Pahayag ng KM-Armando Mendoza sa ika-56 na anibersaryo ng Kabataang Makabayan
November 30, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Balangay Armando Mendoza |

Isang rebolusyonaryong pagbati ang ipinapaabot ng KM-Armando Mendoza ngayong ika-56 na anibersaryo ng Kabataang Makabayan. 56 na taon na ang lumipas mula nang itatag ang KM pero patuloy pa ring nagniningning ang rebolusyonaryo at militanteng tradisyon ng KM sa hanay ng mga kabataang aktibista, laluna ngayon sa gitna ng lumalalang pambubusabos at karahasan ng naghaharing […]

Pahayag ng KM-Armando Mendoza sa ika-56 na anibersaryo ng Kabataang Makabayan
November 30, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Balangay Armando Mendoza |

Isang rebolusyonaryong pagbati ang ipinapaabot ng KM-Armando Mendoza ngayong ika-56 na anibersaryo ng Kabataang Makabayan. 56 na taon na ang lumipas mula nang itatag ang KM pero patuloy pa ring nagniningning ang rebolusyonaryo at militanteng tradisyon ng KM sa hanay ng mga kabataang aktibista, laluna ngayon sa gitna ng lumalalang pambubusabos at karahasan ng naghaharing […]