Archive of Balangay Ka Elvira

Pagbati ng Balangay Elvira sa ika-58 anibersaryo ng Kabataang Makabayan
November 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) | Balangay Ka Elvira |

Mapula’t nag-aalab na pagbati sa mga rebolusyonaryong kabataan na nagdiriwang ng ika-58 anibersaryo ng pagkakatatag ng Kabataang Makabayan! Isa nanamang makabuluhang taon ng pagsulong sa digmang bayan ang lumipas at lalo pang lumalakas ang hanay ng kabataan na tumatahak sa rebolusyonaryong landas. Tunay ngang hindi mapipigilan ang mga kabataan na magsanib pwersa kasama ang mga […]

Mabuhay ang mga rebolusyonaryong kababaihan!
March 31, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) | Balangay Ka Elvira |

Ngayong pagtatapos ng Buwan ng mga Kababaihan, pinagpupugayan ng Kabataang Makabayan — Demokratiko a Tignayan Dagiti Agtutubo iti Kordilyera (DATAKO) balangay ng Ka Elvira ang lahat ng mga kababaihang patuloy na isinusulong ang mga rebolusyonaryong mithiin. Hindi maikakaila na ang Unibersidad ng Pilipinas ay lumilikha ng mga magigiting na rebolusyonaryong mga kababaihan, na tulak ng […]

Pahayag ng KM-DATAKO — Balangay ng Elvira para sa Ika-53 na Anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan
March 29, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) | Balangay Ka Elvira |

Mula sa Kabataang Makabayan — Demokratiko a Tignayan Dagiti Agtutubo ti Kordilyera (KM-DATAKO) — Balangay ng Elvira, pulang pagbati at pagpupugay sa ika-53 taong anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan! Sa kabila ng kaliwa’t kanang pagtangka ng estado na biguin ang armadong pakikibaka, pinatunayan ng hukbo sa kanilang limang dekadang paglaban na hindi basta-bastang madudurog at […]

Isang Taong Anibersaryo ng Pagkakamartir ni Ka Maymay
August 08, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) | Balangay Ka Elvira | Elvira Dayawen | Spokesperson |

Ang buhay na inialay sa rebolusyonaryong kilusan ay buhay na inialay sa sambayanang Pilipino. Isang taon na ang nakalilipas mula nang namartir si Ka Maymay at isang taon na rin mula nang siya’y pinagbabaril ng mga pasistang sundalo. Noong ika-8 ng Agosto 2020, nagkaroon ng engkwentro sa pagitan ng Bagong Hukbong Bayan at ng 7th […]

Pagpupugay sa mga Bagong Iskolar ng Bayan
July 16, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) | Balangay Ka Elvira | Elvira Dayawen | Spokesperson |

Pinagpupugayan ng Kabataang Makabayan DATAKO balangay ng Elvira ang mga bagong Iskolar ng Bayan! Ang inyong pagtahak ng landas sa Unibersidad ng Pilipinas ay ang paglaan ng inyong angking tapang at talino upang paglingkuran ang mamamayang Pilipino. Simula pagkabata, ipinataw na sa mga kabataan ang landas na para sa makasariling interes ng naghaharing uri sa […]

Pahayag ng Kabataang Makabayan-DATAKO- Balangay ng Elvira sa Ika-56 Anibersaryo ng Kabataang Makabayan
November 30, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) | Balangay Ka Elvira |

Taas-kamaong pagbati ang ipinapaabot ng KMD- Balangay ng Elvira sa lahat ng kasapi ng KM sa buong bansa. Sa ating paggunita ng ika-56 taon ng pagkakatatag ng KM, ipinagdiriwang natin ang daan-daang tagumpay na nakamit ng mga rebolusyonaryong kabataan sa loob ng higit-limang dekada, gayon din ang mga aral na nakuha natin mula sa puspusang […]

Pagpapahirap, Pasismo’t Karahasan sa Gitna ng mga Sakuna
November 18, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) | Balangay Ka Elvira | Elvira Dayawen | Spokesperson |

Sa mga nagdaang mga buwan, lalo lamang lumalala ang pamamasista ng rehimeng Duterte at ginagamit pa ang panahon ng pandemya upang paigtingin ang kanilang pasistang paghahawak sa lipunan. Mula sa kabi-kabilang pag-atake sa mga progresibong organisasyon at indibidwal, hanggang sa pagpapatahimik ng walang kuwentang rehimen na ito sa mga kritiko niya gamit ang Anti-Terror Law. […]