Archive of CPP Bohol Provincial Committee

Pulang pagsaludo kang Manuel “Ka Dodie” Tinio, kadre sa Partido sa Bohol
May 17, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Bohol Provincial Committee |

Among taas nga pulang pagsaludo kang Manuel “Ka Dodie” Tinio, kadre sa Partido, konsultant alang sa kalinaw ug agriculturist. Ingonman, gipaabot usab namo ngadto sa pamilya, kaparyentehan ug mga higala ni Ka Dodie ang among susamang kahasubo ug kasuko sa nahitabong pagpatay kaniya. Usa si Ka Dodie sa mga kadre sa Komite sa Partido sa […]

Red salute to Romeo “Ka Marlon” Nabas
May 29, 2021 | Communist Party of the Philippines | CPP Bohol Provincial Committee |

Read in: Bisaya The Bohol Party Committee-Communist Party of the Philippines gives its highest revolutionary salute to Romeo “Ka Marlon” Nabas and four other comrades. Ka Marlon hails from a family of lower middle peasants and natives of Rizal, Batuan. Ka Marlon started his involvement with the revolutionary movement in 1984, during the time that […]

Pulang saludo alang kang Romeo “Ka Marlon” Nabas
May 29, 2021 | Communist Party of the Philippines | CPP Bohol Provincial Committee |

Read in: English Nagpaabot sa pinakataas ug rebolusyonaryong pagsaludo ang Komite sa Partido sa Bohol-Partido Komunista sa Pilipinas, kanilang Romeo “Ka Marlon” Nabas ug lain pang upat. Anak si Ka Marlon sa usa ka ubos-sa-tunga sa kasarangang mag-uuma ug lumad nga taga Rizal, Batuan. Nagsugod sa paglihok si Ka Marlon sa rebolusyonaryong kalihukan gikan sa […]

Palig-onon ang Partido, Pamunuan ang Subling Pagpakusog sa Armadong Rebolusyon sa Bohol
December 26, 2020 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Visayas Regional Committee | CPP Bohol Provincial Committee |

Mainitong pagsaludo sa tanang rebolusyonaryong martir, mga pamilya nila, mga rebolusyonaryong lider-masa, mga aktibista, mga rebolusyonaryong organisasyong masa, mga alyado sa rebolusyon ug sa tanang naghago alang sa pagpasulong sa nasudnong demokratikong rebolusyon. Matud pa sa bantugang lider-rebolusyonaryo nga si Mao Zedong, kung walay rebolusyonaryong Partido nga giarmasan sa teoryang Marxismo-Leninismo, walay rebolusyonaryong kalihukan. Ang […]