Pulang pagsaludo kang Manuel “Ka Dodie” Tinio, kadre sa Partido sa Bohol

Among taas nga pulang pagsaludo kang Manuel “Ka Dodie” Tinio, kadre sa Partido, konsultant alang sa kalinaw ug agriculturist. Ingonman, gipaabot usab namo ngadto sa pamilya, kaparyentehan ug mga higala ni Ka Dodie ang among susamang kahasubo ug kasuko sa nahitabong pagpatay kaniya. Usa si Ka Dodie sa mga kadre sa Komite sa Partido sa Bohol-Partido Komunista sa Pilipinas (BPC-CPP) ug konsultant sa National Democratic Front-Bohol (NDF-Bohol) alang sa panaghisgot sa kalinaw nga naghalad sa iyang kinabuhi alang sa rebolusyonaryong kawsa sa katawhang Pilipino.

Sa pikas bahin, hugtanon namong gikundena ang reaksyunaryong armadong pwersa ubos sa kamanduan sa teroristang rehimen ni Marcos Jr sa tinalawan ug desperadong pagpatay sa mga lider ug sakop sa Partido, mga konsultant sa NDFP ug mga aktibista nga walay katakos makigsangka. Si Ka Dodie usa na ka sibilyan nga gipailawom sa usa ka linuog nga pagpatay. Makauuwaw alang sa han-ay sa reaksyunaryong kasundalohan ang pagpatay sa mga walay ikasukol.

Niadtong petsa 14 sa Abril, alas 7:00 sa gabie didto sa utlanan sa Barangay La Suerte, Pilar, Bayungan, San Miguel ug Lus-ong, Ubay, samtang nagmaniho sa gisakyang motor, gibirahan si Ka Dodie ug nakahiagom og pito (7) ka samad pinusilan. Makadaghang higayon na siya nga gimanmanan ug gipasakahan og hinimo-himong kaso. Human siya patya, ug aron himoong lihetimo ang krimen sa reaksyunaryong estado, gibutangan sa mga pasista ang iyang patay’ng lawas og usa ka .45 nga pistola.

Niining tuiga, si Ka. Dodie ang unang konsultant alang sa panaghisgot sa kalinaw sa NDF nga biktima sa ekstrahudisyal nga pagpatay ilawom sa rehimeng US-Marcos, Jr. dinhi sa Bohol. Ang pagpatay kaniya, dakong kalapasan sa mga lagda sa gubat, ug Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL).

Tataw ang kawalay interes sa reaksyunaryong gubyerno sa pagkab-ot sa kalinaw diha sa walay-undang nga pagpamatay sa mga konsultant ug negosyador sa NDF, mga lider sa Partido, mga hors de combat ug mga aktibista, ug sa walay pag-ila sa gilagdaang Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) tali sa GRP ug NDFP.

Atubangan sa teroristang binuhatan niini, wala’y kauwaw nga nagtanyag ang reaksyunaryong gubyerno sa ilang kinabuang ug malinglahong lokalisadong panaghisgot sa kalinaw. Duyog niini ang kuyanap nga disimpormasyon, pagpasundayag sa mga peke nga “surrenderee”, lain-laing pagpanglingla, pekeng engkwentro, pagpamatay, pagpangdagit ug pagpaboylo sa operasyong militar. Walay laing katuyoan ang lokalisadong “panaghisgot sa kalinaw” kun dili ang pagpasurender ug pagpamatay sa mga rebolusyonaryong pwersa.

Dakong kawad-on alang sa rebolusyonaryong kalihukan dinhi sa Bohol ang pagkamatay ni Ka Dodie. Apan ang pagbanlas sa iyang dugo, nagbisbis ug nagsilbing abono sa daghang binhi sa mga bag-ong rebolusyonaryo gikan sa mga mag-uuma, mamumuo, mangingisda ug uban pang kabus ilabina sa mga kabatan-onan nga iyang napukaw ug na-organisa ug seguradong molipang ang gubat sa katawhan dinhi sa kabukiran.

Ang pagkamatay sa mga rebolusyonaryo kabahin lang sa kinaiyahan sa rebolusyon. Mao nga walay angay’ng kahadlokan atubangan sa kabangis sa reaksyunaryong estado tungod kay gipakita lamang niini ang kadesperado nga sumpuon ang rebolusyonaryong pagsukol sa katawhan. Kanus-a man, dili makuha sa mga nagharing hut-ong ang suporta sa masa alang sa gilunsad niining dili makatarunganong gyera.

Kinahanglang pakusgon ug ihugot ang panaghiusa sa katawhan aron suklan, paninglon ug papanubagon sa iyang krimen ang rehimeng US-Marcos Jr ug iasdang ang gubat sa katawhan sa mas taas pa nga ang-ang.##

Pulang pagsaludo kang Manuel “Ka Dodie” Tinio, kadre sa Partido sa Bohol