Archive of Julio Montana | Spokesperson

Ubos-kusog nga batuan kag paslawon ang terorismo sang pasista nga rehimen sa Panay! Makahas nga isulong ang inaway banwa!
March 29, 2021 | New People's Army | Panay Regional Operational Command | Julio Montana | Spokesperson |

Download here: PDF Read in: Pilipino Mainit nga pagpanamyaw sa tanan nga Pulang kumander kag hangaway sa Panay kag bug-os nga pungsod nga nagasaulog sang ika-52 ka tuig sang pagkatukod sang Bag-ong Hangaway sang Banwa! Upod sang mga rebolusyonaryong pwersa kag pumuluyo nga nagahimakas, saulogon naton ang subong nga makasaysayan nga adlaw nga may mapagsik […]

Ubos-kayang labanan at biguin ang terorismo ng pasistang rehimen sa Panay! Mapangahas na isulong ang digmang bayan!
March 29, 2021 | New People's Army | Panay Regional Operational Command | Julio Montana | Spokesperson |

Download here: PDF Read in: Hiligaynon Maalab na pagbati sa lahat ng Pulang kumander at mandirigma sa Panay at buong bansa na nagdiriwang ng ika-52 taon ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan! Kasama ng mga rebolusyonaryong pwersa at sambayanang nakikibaka, ipagdiwang natin ang makasaysayang araw na ito nang may masiglang pagbalik-tanaw sa mga natipong tagumpay […]

Ang Pasista nga 3ID, PA kag PNP-PRO-6 ang Nagpatay kay Brgy. Kapt. Julie Catamin
March 05, 2021 | New People's Army | Panay Regional Operational Command | Julio Montana | Spokesperson |

Ginakundena kag ginapakamalaut sang NPA-Coronacion “Waling-waling” Chiva Command ang patraidor nga pagpatay kay Brgy. Kapt. Julie Catamin sang Brgy. Roosevelt, Tapaz, Capiz sang Pebrero 28, 2021 sa Calinog, Iloilo. Lubos nga ginapanginwala sang NPA-Panay nga may kahilabtanan ini sa pagpatay kay Kapt. Julie nga base sa butang-butang kag iresponsable nga mga alegasyon sang bayaran nga […]

Pagbira sang NPA sa PNP Isa ka Lehitimo nga Aksyon
March 03, 2021 | New People's Army | Panay Regional Operational Command | Julio Montana | Spokesperson |

Lehitimo nga miltary action batuk sa lehitimo nga military target ang gintigayon sang yunit sang NPA sang Marso 3, 2021 kontra sa pwersa sang PNP sa Brgy. Canawili, Janiuay, Iloilo. Wala sang intensyon ang NPA nga atakehon o halitan si Iloilo Gov. Arthur Defensor o Janiuay Mayor Ben Margarico kag iban pa nga sibilyan nga […]

Mensahe sang NPA-Panay nahanungod sa Kampanya sang Terorismo sang AFP kag PNP sa Kaumhan sang Capiz kag Iloilo
January 15, 2021 | New People's Army | Panay Regional Operational Command | Julio Montana | Spokesperson |

Read in: Pilipino Ang bug-os nga pwersa sang NPA sa Panay naga-unong sa mga pamilya, abyan kag kakilala sang mga biktima sang masaker, himo-himo nga kaso kag pilit nga pagpasurender sang AFP kag PNP kontra sa mga kubos nga mangunguma sa kaumhan sang Tapaz, Capiz kag Calinog, Iloilo. Ginabatyag namon ang panghakroy sang mga nailo […]

Mensahe ng NPA-Panay tungkol sa Kampanya ng Terorismo ng AFP at PNP sa Kanayunan ng Capiz at Iloilo
January 15, 2021 | New People's Army | Panay Regional Operational Command | Julio Montana | Spokesperson |

Read in: Hiligaynon Ang buong pwersa ng NPA sa Panay ay nakikiisa sa mga kamag-anak, kaibigan at kakilala ng mga biktima ng masaker, gawa-gawang kaso at pwersahang pagpapasuko na kagagawan ng AFP at PNP laban sa mga mahihirap na magsasaka sa kanayunan ng Tapaz, Capiz at Calinog, Iloilo. Dama namin ang hinagpis ng mga naulila […]

Nahihibang ang 3rd ID PA at AFP sa pagsisinungaling
October 01, 2020 | New People's Army | Panay Regional Operational Command | Julio Montana | Spokesperson |

Nagkakandarapa ngayon ang 3rd ID PA sa pag-imbento ng mas maraming kasinungalingan para ilibod ang ilusyon na nanghihina na ang CPP-NPA-NDF sa Panay. Kaliwa’t kanan ang pag-aanunsyo nila ng kanilang mga accomplishments gaya ng mga engkwentro, pagpapasurender at pagdakip sa mga kasapi daw ng NPA. Ngunit lumalabas na pawang walang katotohanan at gawa-gawa lang ang […]

NPA, Binigwasan ang Kriminal at Teroristang AFP at PNP ng Rehimeng Duterte
July 09, 2020 | New People's Army | Panay Regional Operational Command | Julio Montana | Spokesperson |

Translation: Hiligaynon Hindi nakulong ng militaristang lockdown ang rebolusyonaryong paglaban ng mamamayan sa isla ng Panay laban sa sindak at karahasang hinahasik ng mapanalasang mga opensibang operasyon militar sa kanayunan na mas mapanganib pa sa COVID. Angkin ang malawak at malalim na suporta ng mamamayan, binigwasan ng mga yunit ng NPA ang mersenaryong tropa ng […]

NPA, Ginbunal ang Kriminal kag Terorista nga AFP kag PNP sang Rehimeng Duterte
July 04, 2020 | New People's Army | Panay Regional Operational Command | Julio Montana | Spokesperson |

  Wala makurong sang militarista nga lockdown ang rebolusyonaryo nga pagbato sang pumuluyo sa isla sang Panay batok sa kakugmat kag kalakasan nga ginasabwag sang mapangdalasa nga opensibang operasyon militar sa kaumhan nga mas makahalalit pa sa COVID. Angkon ang malapad kag madalum nga suporta sang pumuluyo, ginbunal sang mga yunit sang NPA ang mersenaryong […]

They are lying again -- NPA-Panay
June 07, 2020 | New People's Army | Panay Regional Operational Command | Julio Montana | Spokesperson |

The AFPs 3ID is again on a fake news campaign to spread lies and cause public confusion. There was no encounter between red fighters and fascist troops at Igbaras, Iloilo last June 6, 2020. NPA forces at Igbaras are presently accounted for and reported that such incident never happened. While the NPA and revolutionary forces […]