Archive of Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO)

Pulang saludo at pinakamataas na pagpupugay, Ka Maymay!
August 20, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) |

Pulang saludo at pinakamataas na pagpupugay ang iginagawad ng Kabataang Makabayan-Demokratiko a Tignayan dagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) kay Pamela “Ka Maymay” Peralta, isang pulang mandirigma ng New People’s Army at isang tunay na anak ng bayan! Namartir si Ka Maymay noong ika-8 ng Agosto dahil sa papatindi at walang tigil na atake ng mga […]

Pagpupugay para kay Ka Fidel Agcaoili!
July 28, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) |

Ipinapaabot ng KM-DATAKO ang pakikiisa sa pagdadalamhati ng pamilya at mga kaibigan ni ka Fidel. Tunay na nakalulungkot ang kanyang pagpanaw, subalit kahanga-hanga ang buhay na tinahak niya bilang isang rebolusyonaryo. Nagsimula siya noong 1960’s bilang aktibong miyembro ng KM na kalauna’y naging miyembro ng Partido Komunista ng Pilipinas. Mahusay siyang kumilos para sa pagsulong ng rebolusyon na siyang umambag […]

Biguin ang terorismo ng tigreng papel na estado! — KM-Datako
July 17, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) |

Noong ika-3 ng Hunyo, 2020, irinatsada sa kamara ang RA 11479 o mas kilala bilang “Anti-Terrorism Bill ”. Pinirmahan ito ni Duterte bilang isang batas noong ika-3 ng Hulyo at ngayong ika-18 ng Hulyo, inaasahan ang opisyal nitong implementasyon. Sa batas na ito, nakasaad ang mga probisyong umaapak sa mga karapatang pantao, hindi lang ng […]

KM-Datako: Pag-alala sa kadakilaan ni Wright “Ka Chadli” Molintas, Jr.
July 16, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) |

Isang taas-kamaong pagpupugay ang ipinapaabot ng Kabataang Makabayan-Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) sa pag-alala sa magiting na kamatayan ng martir ng sambayanan na si Wright “Ka Chadli” Molintas, Jr. noong ika-4 ng Hulyo. Ipinanganak si Wright Molintas sa Benguet, at isang full-blooded na Ibaloi. Isa sa pitong magkakapatid, naging kilala si Wright […]