Archive of Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO)

Pahayag ng Kabataang Makabayan-Datako para sa ika-59 taong anibersaryo nito
November 30, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) | Kidawa Dayawen | Spokesperson |

Totoong hanggang bungantulog lamang ng kontra-rebolusyonaryong pasistang estado ang ambisyong pangkapayaan nito kung mananatiling bigo itong ugatin ang malawakang paghihirap at ang paglaban ng sambayanan. Hindi ang walang-saysay na paggawad ng amnestiya o ang mga hungkag na pangakong pakikipagkasundo ng reaksyunaryong gubyerno ang dudurog sa rebolusyong Pilipino kung magpasahanggang ngayon ay nakayukod ito sa kanyang […]

Naturturred, Nasirsirib, #TayoAngKMD
November 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) |

Nagkakamali ang estado sa pagsasabi nitong magagapi nito ang rebolusyunaryong kilusan. Nagkamali na ang rehimeng US-Duterte sa ambisyon nitong wakasan ang digma sa bansa noong 2017…2018…2019…Hangal at ampaw ang deklasyong wawasakin ng NTF-ELCAC ang CPP-NPA-NDF sa pagtatapos ng 2022. Higit na walang kapararakan ang pagbula ng bibig ng mga pasista’t berdugo sa pagsasabing “nililinlang”, “brainwashed”, […]

Pagbati ng Balangay Elvira sa ika-58 anibersaryo ng Kabataang Makabayan
November 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) | Balangay Ka Elvira |

Mapula’t nag-aalab na pagbati sa mga rebolusyonaryong kabataan na nagdiriwang ng ika-58 anibersaryo ng pagkakatatag ng Kabataang Makabayan! Isa nanamang makabuluhang taon ng pagsulong sa digmang bayan ang lumipas at lalo pang lumalakas ang hanay ng kabataan na tumatahak sa rebolusyonaryong landas. Tunay ngang hindi mapipigilan ang mga kabataan na magsanib pwersa kasama ang mga […]

Mabuhay ang mga rebolusyonaryong kababaihan!
March 31, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) | Balangay Ka Elvira |

Ngayong pagtatapos ng Buwan ng mga Kababaihan, pinagpupugayan ng Kabataang Makabayan — Demokratiko a Tignayan Dagiti Agtutubo iti Kordilyera (DATAKO) balangay ng Ka Elvira ang lahat ng mga kababaihang patuloy na isinusulong ang mga rebolusyonaryong mithiin. Hindi maikakaila na ang Unibersidad ng Pilipinas ay lumilikha ng mga magigiting na rebolusyonaryong mga kababaihan, na tulak ng […]

Pahayag ng KM-DATAKO — Balangay ng Elvira para sa Ika-53 na Anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan
March 29, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) | Balangay Ka Elvira |

Mula sa Kabataang Makabayan — Demokratiko a Tignayan Dagiti Agtutubo ti Kordilyera (KM-DATAKO) — Balangay ng Elvira, pulang pagbati at pagpupugay sa ika-53 taong anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan! Sa kabila ng kaliwa’t kanang pagtangka ng estado na biguin ang armadong pakikibaka, pinatunayan ng hukbo sa kanilang limang dekadang paglaban na hindi basta-bastang madudurog at […]

Pag-alala sa Maningning na Buhay ni Ka Maymay, Isang Tunay na Anak ng Bayan!
August 08, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) | Kidawa Dayawen | Spokesperson |

Pulang saludo at pinakamataas na pagpupugay ang iginagawad ng Kabataang Makabayan-Demokratiko a Tignayan dagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) kay Pamela “Ka Maymay” Peralta, isang pulang mandirigma ng New People’s Army! Namartir si Ka Maymay noong ika-8 ng Agosto dahil sa papatindi at walang tigil na atake ng mga pasistang militar sa Ilocos Sur. Makalipas ang […]

Isang Taong Anibersaryo ng Pagkakamartir ni Ka Maymay
August 08, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) | Balangay Ka Elvira | Elvira Dayawen | Spokesperson |

Ang buhay na inialay sa rebolusyonaryong kilusan ay buhay na inialay sa sambayanang Pilipino. Isang taon na ang nakalilipas mula nang namartir si Ka Maymay at isang taon na rin mula nang siya’y pinagbabaril ng mga pasistang sundalo. Noong ika-8 ng Agosto 2020, nagkaroon ng engkwentro sa pagitan ng Bagong Hukbong Bayan at ng 7th […]

Pagpupugay sa mga Bagong Iskolar ng Bayan
July 16, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) | Balangay Ka Elvira | Elvira Dayawen | Spokesperson |

Pinagpupugayan ng Kabataang Makabayan DATAKO balangay ng Elvira ang mga bagong Iskolar ng Bayan! Ang inyong pagtahak ng landas sa Unibersidad ng Pilipinas ay ang paglaan ng inyong angking tapang at talino upang paglingkuran ang mamamayang Pilipino. Simula pagkabata, ipinataw na sa mga kabataan ang landas na para sa makasariling interes ng naghaharing uri sa […]

Mabuhay ang Uring Manggagawa!
May 01, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) |

Nakikiisa ang Kabataang Makabayan – DATAKO sa pagdiriwang ng Pandaigdigang Araw ng Paggawa. Sa pag-gunita ng araw na ito ating binibigyan ng pinakamataas na pagpupugay ang mga bayani at martir ng kilusang manggagawa sa buong mundo. Kinikilala din natin ang bisa at lakas ng proletaryo sa pagsusulong ng pambansa demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba. […]

Pulang Saludo Para sa Tunay na Hukbo ng Mamamayang Pilipino!
March 29, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) |

Sa ika-52 na anibersaryo ng NPA, pinagpupugayan natin ang mga martir ng sambayanan na walang pag-iimbot na inalay ang kanilang buhay para sa pagpapalaya ng bayan. Ipinagpupunyagi natin ang mga pulang kumander at mga mandirigma na patuloy at matapang na nakikibaka para sa ating dakilang misyon na ipagtatagumpay ang digmang bayan! Sa loob ng limampu’t […]