Archive of Kabataang Makabayan-Metro Manila (Luzille Gypsy Zabala Brigade)

Kabataan, tutulan ang charter change! digmang bayan para sa tunay na kalayaan at demokrasya!
February 08, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Metro Manila | Kabataang Makabayan-Metro Manila (Luzille Gypsy Zabala Brigade) |

Tinutulak ng Imperyalismong US, kasama ang mga kinatawan na papet sa pamahalaan na muling buhayin at isulong ang Charter Change. Magbibigay ito ng tulay sa mga dayuhang kapitalista na makapag may-ari at mangasiwa ng ating mga kagamitang pampubliko, ekonomya, at sa ating kultura at higit sa lahat ang term extension at political dynasty ng isa […]

Ipagdiwang ang ika-59 na anibersaryo ng Kabataang Makabayan! Ibayong palakasin ang rebolusyonaryong kilusan ng kabataan at estudyante! Lumahok sa digmang bayan para sa pambansang kalayaan at demokrasya!
December 04, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Metro Manila | Kabataang Makabayan-Metro Manila (Luzille Gypsy Zabala Brigade) |

Rebolusyonaryo at mapulang pagbati mula sa Kabataang Makabayan-Lucille Gypsy Zabala! Taas-kamaong pagbati sa ika-59 na anibersaryo ng Kabataang Makabayan. Sa deka-dekadang pagpupunyagi, malaki at makasaysayan ang papel na ginampanan nito sa pagpupundar, pagpapalawak at pagpapalakas ng demokratikong rebolusyong bayan sa buong kapuluan. Sa paghahangad ng pagbabagong panlipunan, ginamit ng kabataang estudyante ang lakas at talino […]

Pulang Saludo sa Bagong Hukbong Bayan!
March 29, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Metro Manila | Kabataang Makabayan-Metro Manila (Luzille Gypsy Zabala Brigade) |

Pinagpupugayan ng Kabataang Makabayan – Brigada Lucille Gypsy Zabala ang Bagong Hukbong Bayan sa ika-52 nitong Anibersaryo. Ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang nananatiling tunay na hukbo ng sambayanan na ipinapaglaban ang interes ng malawak na sambayanan sa ilalim ng mala-kolonyal at malapyudal na sistemang panlipunan. Walang-kapaguran nilang isinusulong ang demokratikong rebolusyong bayan sa malawak […]

Underground revolutionary youth group holds lightning protest a day before 55th anniversary
November 30, 2019 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Metro Manila | Kabataang Makabayan-Metro Manila (Luzille Gypsy Zabala Brigade) |

Underground revolutionary youth group Kabataang Makabayan – Lucille Gypsy Zabala Brigade conducts a lightning rally on Friday, November 29, to commemorate its upcoming 55th year anniversary on November 30. “The youth bravely fought against the fascism of the US-Marcos regime, wherein many youth martyrs offered their lives to oust the dictator. The youth channeled their […]

KABATAANG MAKABAYAN Lucille Gypsy Zabala Brigade on Kabataang Makabayan’s 55th anniversary
November 30, 2019 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Metro Manila | Kabataang Makabayan-Metro Manila (Luzille Gypsy Zabala Brigade) |

Isang rebolusyonaryong pagbati! Ipinahahatid ng Kabataang Makabayan – Brigada Lucille Gypsy Zabala ang pinakamataas na pagpupugay sa ika-55 na anibersaryo ng Kabataang Makabayan o KM. Mula sa pagkatatag sa KM noong ika-30 ng Nobyembre 1964, ginampanan ng KM ang tungkuling maging patriyotiko at progresibong taliba ng kabataan. Itinatag ang KM sa ika-101 kaarawan ni Andres […]

Duterte, the revolution will outlive you
August 29, 2019 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Metro Manila | Kabataang Makabayan-Metro Manila (Luzille Gypsy Zabala Brigade) |

After intervals of weeks out of public sight, the tyrant Rodrigo Duterte comes back to the spotlight at the Comprehensive Agrarian Reform Program anniversary to waste the people’s time on delirious talk. He spoke of ending the communist rebellion now in his time. He talks of an impossible dream. Ironic that he would have spoken […]