Archive of Ma. Roja Banua | Spokesperson

Church People, Follow the Revolutionary Path of Saint Oscar Romero!
December 10, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

  The National Democratic Front-Bicol is one with the Filipino people in condemning the fascist and terrorist US-Duterte regime’s systematic attack against the Filipino Church who have stood determined in opposing Duterte’s deadly War on Drugs. Duterte’s sustained vilification and threat campaign against Filipino bishops and priests are part of an intensifying state crackdown against […]

Masang Bikolano, ipagtanggol ang karapatang tao! Labanan ang paghaharing militar at memo 32 ng rehimeng US-Duterte!
December 10, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Nakikiisa ang NDF-Bikol sa paggunita ng sambayanang Pilipino ng Pandaigdigang Araw ng Karapatang-Tao ngayong ika-10 ng Disyembre. Sa gitna ng rumaragasang pasistang terorismo ng rehimeng US-Duterte na walang ibang idinulot kundi ang malaganap at sistematikong paglabag sa karapatang-tao, patuloy na lumalakas at lumalawak ang panawagan ng mamamayan para sa katarungan, kalayaan at kapayapaan. Ipinailalim na […]

Rebolusyon, Hindi Ebolusyon!
December 07, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Itinataas ng rehimeng US-Duterte ang antas ng panlilinlang, paninindak at banta ng higit pang karahasan sa bansa. Pinakatampok rito ang mapanlinlang na deklarasyon ni Duterte na tanging sa ebolusyon, hindi rebolusyon, mababago ang bansa. Pinagarbo ni Duterte ang kanyang MO32 at National Task Force to End Communist Insurgency ng repormista at pagpapasukong kampanya para sa […]

Massive Protests in France and Haiti Fueled by Global Oil Crisis Exemplifies Rising Social Revolution Against Imperialism
December 05, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

The National Democratic Front of the Philippines-Bicol together with the Filipino people, stands in solidarity with the peoples of France and Haiti in instenfying the massive surge of protests and struggles against rising poverty, unemployment and worsening economic crises. Unprecented social upheavals and revolutions all over the world against a more aggressive neoliberal imposition through […]

Martial Law Extension sa Mindanao at MO 32: Permanenteng Interbensyong Militar ng Imperyalismong US Bilang Suporta sa Pasistang Diktadura ni Duterte
December 05, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Mariing kinukundena ng NDF-Bikol ang panibagong pakana ng rehimeng US-Duterte at ng Armed Forces of the Philippines na muling palawigin ang Batas Militar sa Mindanao sa taong 2019. Sa batayang pagsugpo sa diumano ay ‘foreign enemy’, malinaw sa mamamayan na walang ibang layunin ang planong ito kundi ang tuluy-tuloy at mas masaklaw na permanenteng operasyong […]

Panukalang Death Squad sa AFP-PNP, Mukha ng Lawless Violence at Paghahanda para sa Isang Pambansang Batas Militar ng Rehimeng US-Duterte
December 01, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Nakikiisa ang NDF-Bikol sa pagkundena at paglalantad ng masang Bikolano sa higit na mapangahas at lantarang mga hakbangin ng rehimeng US-Duterte upang ibuslo ang sambayanan sa bitag ng isang pambansang Batas Militar. Nakapagngangalit ang palabas niyang ang pagwawasiwas ng kanyang kampo ng pasismo ay sa ngalan umano ng pagpigil sa ‘lawless violence’ ng rebolusyonaryong kilusan. […]

Exercise Pagsisikap 2018, Bahagi ng Palabas na State of National Emergency, Gilas-Pananakot at Pagsasayang ng Pondong Publiko
December 01, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Mula Nobyembre 26 hanggang 29, nagsagawa ang pwersang nabal ng Pilipinas ng isang pagsasanay militar sa mga baybayin ng Brgy. Lidong, Sto. Domingo, Albay at Brgy. Rawis, Legazpi Ciy. Ayon sa tagapagsalita ng Naval Forces Southern Luzon (NAVFORSOL) na si Ensign Jane Sasil, ang naturang pagsasanay ay upang ‘masubukan ang kanilang tropa sa anumang sitwasyon’ […]

Gunitain ang Araw ni Bonifacio, Ama ng Rebolusyong Pilipino! Mangahas Makibaka Mula sa Paninidigang Demokratiko, Progresibo at Makabayan!
November 30, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Nakikiisa ang NDF-Bikol sa paggunita ng sambayanan sa Araw ni Bonifacio. Si Gat Andres Bonifacio ang ama ng Rebolusyong Pilipino ng 1896 na buong lakas at tatag na lumaban sa pananakop ng mga kolonyalistang Espanyol. Sa panahon ng imperyalistang panunupil at mga papet na reaksyunaryong gubyerno, hinihingi ng panahon ang ibayong pagkakaisa ng mamamayan at […]

Kabataan, Labanan ang Panunupil at Pagsasamantala! Pabagsakin ang Pasista at Papet na Rehimeng US-Duterte!
November 30, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Pinakamataas na pagpupugay at pakikiisa ang ipinapaabot ng NDF-Bikol sa Kabataang Makabayan (KM) sa okasyon ng ika-54 nitong anibersaryo. Sa loob ng higit limang dekada, tumindig ito bilang balon ng mga anak ng bayan na patuloy na nagsusulong at nagtataguyod ng makatwiran at makatarungang digma ng mamamayan para sa ganap at tunay na panlipunang pagbabago. […]

Unite to Fight for Press Freedom and Oppose Memorandum Number 32!
November 25, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

The Artista at Manunulat ng Sambayanan-Bikol (ARMAS-Bikol) is one with workers from the press and media in expressing its highest condemnation over the US-Duterte regime’s issuance of Memorandum No. 32, which aims to expand the state’s military and police powers against the civilian population in preparation for Duterte’s all-out imposition of a nationwide Martial Law […]