Archive of Ma. Roja Banua | Spokesperson

NTF-ELCAC, tama na ang napakarumi ninyong laro! Tigilan ang pang-aatake at panggigipit kina Jhed Tamano, Jonila Castro at lahat ng nangangahas isiwalat ang karahasan ng estado!
September 21, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Matapos mapahiya sa sariling presscon, nag-uulol ang NTF-ELCAC sa paghahabol na gantihan at idiin sina Jhed Tamano at Jonila Castro. Kung anu-anong pekeng balita, paninira at pambabanta ang ilinalabas batalyon nila ng troll sa madla pati ng matataas na upisyal nilang tulad ni DND Sec. Gilbert Teodoro. Mayroong bantang sasampahan sina Jhed at Jonila ng […]

NTF-ELCAC, enough with your dirty tricks! Stop attacking and intimidating Jhed Tamano, Jonila Castro and all who dare expose state violence!
September 21, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

After its mortification during its own presscon, NTF-ELCAC froths at the mouth wanting to vex and pressure Jhed Tamano and Jonila Castro. Its battalion of trolls, as well as top officials such as DND Sec. Gilbert Teodoro, have stooped to dishing out to the public a troubling amalgam of fake news, smear campaigns and threats. […]

Marcos Jr. prioritized car races over addressing the racing price hikes on oil, food, utilities and other commodities
September 20, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Price hikes on oil, food and other basic needs race against each other in frequency and magnitude. But amid all this, where is the president Marcos Jr.? There in Singapore insouciantly enjoying his and his cousin House Speaker Martin Romualdez’s exclusive access to Ferrari’s Formula One garage during the Singapore Grand Prix. According to them, […]

Inuna pa ni Marcos Jr. ang karera ng mga kotse kaysa pagtugon sa karera ng pagtaas ng presyo ng petrolyo, pagkain, yutilidad at iba pang bilihin
September 20, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Nagpapatulinan sa pagsirit ang presyo ng mga produktong petrolyo, pagkain at iba pang mga batayang pangangailangan. Ngunit sa gitna nito, nasaan ang pangulong si Marcos Jr? Naroon sa Singapore at nagpapakasarap sa eksklusibo nilang akses ng kanyang pinsang si House Speaker Martin Romualdez sa Ferrari Formula One garage sa panahon ng Singapore Grand Prix. Pahinga […]

It is the people’s right to know where their hard-earned taxes go
September 20, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Sara Duterte’s ad hominem manner severely muddles and dumbs down the discourse on the anomalous spending of P125 million OVP confidential funds in 2022. She deliberately shifts the public’s attention to escape scrutiny and investigations on her office. But contrary to what Duterte and her fellow bureaucrat capitalists who are coming to her rescue wants […]

Karapatan ng sambayanang malaman kung saan napupunta ang kanilang pinagpagurang buwis
September 20, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Lubha nang pinalalabo at pinabababa ng mga personal na patutsada ni Sara Duterte ang usapin sa maanomalyang paggastos niya sa P125 milyong confidential funds ng OVP noong 2022. Ilinilihis niya ang atensyon ng publiko upang matakasan ang pagsusuri at imbestigasyon sa kanyang upisina. Taliwas sa nais palabasin ni Duterte at kanyang mga tagapagtanggol na kapwa […]

Pandarahas ng estado kina Jhed Tamano at Jonila Castro sa ngalan ng kampanyang pagpapasuko, danas din ng daan-daan libong sibilyang sapilitang pinapasurender sa Bikol at buong bansa
September 20, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Sa pagkabulag sa arogansya at desperasyon ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC), natisod tuloy ito sa sariling kasinungalingan at ngayon ay tampulan ng kahihiyan at galit ng publiko. Sa sarili mismo nitong press conference kung saan tinangka sana nilang iparada bilang mga ‘surenderi’ ang dalawang kabataang organisador ng mga mangingisda […]

State violence against Jhed Tamano and Jonila Castro in the name of the surrender campaign, no different from the experiences of hundreds of thousands of civilians coerced to surrender in Bikol and the entire country
September 20, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC)’s own arrogance and desperation blinded them to fall flat on their own lies and become subjects of public ridicule and ire. During their very own press conference where they attempted to parade two youth fisherfolk organizers from Bulacan as surrenderees, Jhed Tamano and Jonila Castro […]

Dagdag problema, hindi solusyon ang dala ng pakulong price ceiling ng rehimeng US-Marcos Jr
September 07, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Dagdag problema at hindi solusyon ang dala ng pinakabagong Executive Order 39 ni Marcos Jr. na nagtatakda ng price ceiling para sa bigas. Pinagbabangga ng naturang atas ang interes ng mga magsasaka para sa makatarungang presyo sa kanilang ani, maliliit na trader para sa kanilang paninda at ng mga konsyumer para sa murang bigas habang […]

US-Marcos Jr regime's price ceiling ploy brings further problems, not solutions
September 07, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Marcos Jr’s latest Executive Order 39 setting rice prices ceiling begets further problems and not solutions. It pits farmers’ interests for reasonable selling price for their produce against the interests of small traders for their wares and consumers for affordable rice while allowing cartels to continue their control. Because rice prices are forcibly lowered although […]