Archive of Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Bicol

MAKIBAKA-Bikol sa bastos na pagbubuhos ng ihi ng PNP sa mga nagprotesta noong International Working Women’s Day
March 16, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Bicol |

Masahol pa sa mga aso ang PNP! Umihi man ang aso sa kalye, marunong pa ring rumespeto ng kapwa niya. Alam ng asong huwag ihian ang nagsilang sa kanya. Ang tanging pinatutunayan ng kanilang kabastusan at kababuyan ay ang kawalan nila ng malasakit at pagpapahalaga sa papel at karapatan ng kababaihan. Ang tanong ng publiko, […]

Pigilan ang umiigting na pandemya ng karahasan sa kababaihan at sa iba pang sektor! Palayain sina Jen Nagrampa-Caballero, San Andres at lahat ng bilanggong pulitikal!
July 12, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Bicol |

Mariing kinukundena ng MAKIBAKA-Bikol ang iligal na pag-aresto kay Bikolana Gabriela Chairperson Jenelyn Nagrampa-Caballero noong Hulyo 8 habang siya ay nasa kanyang tahanan sa San Isidro, Nabua, Camarines Sur. Si Nagrampa-Caballero ay isa sa mga kilalang tagapagtaguyod ng karapatan ng kababaihan sa rehiyon. Inaresto rin noong Hulyo 10 si Pastor Dan San Andres, tagapagsalita ng […]

47 taong paglaban upang ibagsak ang pyudal at bulok na sistema ng lipunan — MAKIBAKA-Bicol
April 24, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Bicol |

Isang taas-kamaong pagpupugay ang ipinapaabot ng MAKIBAKA-Bikol sa ika-47 anibersaryo ng NDFP. Bilang isa sa mga alyadong organisasyon ng NDFP, isinusulong ng MAKIBAKA ang karapatan at kagalingan hindi lamang ng kababaihan ngunit ng lahat ng masang inaapi at pinagsasamantalahan. Naninindigan itong makakamit lamang ng kababaihan ang tunay na paglaya mula sa pyudal na pagsasamantala sa […]

Lockdown, kontra-mamamayang solusyon sa pagharap sa COVID-19
March 24, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Samahang Pangkalusugan-Bicol | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Bicol |

Kagyat, libre at naaabot na serbisyong medikal ang kailangan ng masang anakpawis para maigpawan ang COVID-19. Gayunpaman, batas militar at hindi serbisyong medikal ang sumambulat na solusyong hinapag ng rehimeng US-Duterte sa taumbayan. Sa isang lipunang atrasado at bansot ang ekonomya, tiyak na kagutuman at higit na kahirapan ang magiging resulta ng lockdown at hindi […]

Panagutin ang rehimeng US-Duterte sa kapabayaan sa pagharap sa nCoV
February 06, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Samahang Pangkalusugan-Bicol | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Bicol |

Mahigpit na nakikiisa ang MSP-Bikol at MAKIBAKA-Bikol sa panawagan ng mamamayan para sa libre at abot-kayang serbisyong pangkalusugan. Ang kawalang-aksyon ng rehimeng US-Duterte sa kinakaharap na paglala ng kumakalat na novel Corona Virus (2019-nCoV) ay isang patunay na walang maaasahang pagbabago o makamasang hakbang mula sa pasistang rehimen. Ilang araw pa matapos ibalita ang pagkalat […]

Limampung taon ng pagsusulong at pagpapalaya ng kababaihan at lipunan
December 26, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Bicol |

Mahigpit na nakikipagkaisa ang Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan – Bikol (MAKIBAKA – Bikol) sa pagdiriwang ng ika-50 taon ng muling pagkatatag ng Partido Komunista Pilipinas (PKP). Saksi ang kanayunan at kalunsuran sa buong Pilipinas sa matapat na pagtangan ng Partido sa Marxismo-Leninismo-Maoismo upang matalas na isulong ang demokratikong rebolusyong bayan para sa pagpapalaya ng […]