Archive of NDF-Palawan

Kondenahin ang Berdugong Atake ng AFP/PNP sa Rebolusyonaryong Kilusan sa Tabing ng Deklarasyon ng UCF ng GRP!--NDF-Palawan
April 07, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Berdugo at umaagos ang dugo sa kamay ng pasistang AFP/PNP sa mga kriminal na pananagutan sa patraydor na pakana at atake sa rebolusyonaryong kilusan lalo na sa mga yunit ng BHB. Pinatunayan ng mga labanang naganap sa probinsya ng Rizal nuong Marso 28 at probinsya ng Quezon nuong Marso 31 at Abril 1 ang walang […]

Gobernador Jose Chavez Alvarez – Wescom sa Palawan, nangunguna sa paglabag sa implementasyon ng UCF ng GRP! -- NDF-Palawan
March 27, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

“There will be no suspension of police and military operations to maintain peace and order and to quell any terrorist threat.” Ito ang nakalagay sa Executive Order No. 52 ng Governor’s Office ng Palawan, Series of 2020 na naglalahad ng “Comprehensive Directives For The Full Implementation of the Enhanced Community Quarratine (ECQ) under a “State […]

CPP @ 50: Pahayag mula kay Leona Paraqua ng NDF Palawan
October 25, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Patnubay de Guia | Spokesperson | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Leona Paraqua – NDF-Palawan “Nagdiriwang ang mamamayan ng Palawan sa ika-50 kaarawan ng Partido Komunista ng Pilipinas. Pinatunayan sa 50 taong nagdaan na ang rebolusyonaryong kilusan sa Palawan ay lumalakas, lumalawak at patuloy na lumalaban.”