Archive of NDF-Palawan

Sama-samang harapin at labanan ang pananalasa ng tagtuyot na dulot ng El Niño
March 23, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Nakikiisa ang National Democratic Front of the Philippines-Palawan (NDFP-Palawan) sa panawagan ng bayan na lutasin ang mga suliranin sa buhay at kabuhayang sinasalanta ng tagtuyot na dala ng penomenong pangklimang El Niño, kasabay ang paniningil sa palpak at pabayang rehimeng US-Marcos II at mga lokal na burukrata. Ramdam na sa malaking bahagi ng probinsya ang […]

Tunay na pagbabagong panlipunan, hindi charter change ang solusyon sa suliranin ng malakolonyal at malapyudal na lipunang Pilipino
February 22, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Kaisa ng mamamayang Palaweño at sambayanang Pilipino, ginugunita ng NDFP-Palawan ang pag-aalsang EDSA ng 1986 na nagpatalsik sa pasistang diktador na ama ng kasalukuyang ilehitimo, korap, palpak, papet at pasistang presidenteng Ferdinand Marcos Jr. Napapanahon ngayong gunitain ang isang matagumpay na kolektibong pagkilos ng sambayanang Pilipino sa panahong tila inuulit ng batang Marcos at mistulang […]

Kasarinlan at karapatan, lupa at kabuhayan, hindi chacha!
January 28, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Mariing kinukundena ng NDFP-Palawan, kaisa ng malawak na hanay ng mamamayang Palaweño, ang ginagawang pagraratsada ng rehimeng US-Marcos II na baguhin ang Konstitusyong 1987. Sa gitna ng krisis pang-ekonomya na nagdulot ng ibayong kahirapan at pagdurusa ng mamamayan, sukdulan ang pagpapauna sa makitid na makauring interes ng malalaking burgesya kumprador, panginoong maylupa at pangangayupapa sa […]

Mamamayang Palaweño, puspusang balikatin ang nagpapatuloy na pagtahak sa makauring pakikibaka at pagpapalaya tungo sa walang kapantay na antas! Buong-giting na dakilain at isabuhay ang ginintuang diwa at pamana ni Ka Joma!
December 23, 2023 | NPA-Palawan (Bienvenido Vallever Command) | NDF-Palawan |

Muling iginagawad ng mamamayang Palaweño, ng nakikibakang maralita, magsasaka at katutubo, at ng buong kilusang rebolusyonaryo at mga yunit ng BHB sa Palawan ang pinakamataas at natatanging pagkilala at pagpupugay kay Jose Maria Canlas Sison (JMS): ang ating dakilang komunistang guro at bayani ng rebolusyong Pilipino. Ang napakayamang legasiya at ang mga di-matatawarang naiambag ni […]

Justine Kate Raca: taksil sa rebolusyon at itinatakwil ng mamamayang Palaweño
December 08, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Tinutuligsa ng National Democratic Front of the Philippines-Palawan (NDFP-Palawan) si Justine Kate Raca at mga katulad niyang taksil na naghasik ng lason at kasinungalingan sa inilunsad na hearing sa senado hinggil sa “student radicalization and recruitment to communist groups” noong Nobyembre 30. Pinangunahan ito ng sagadsaring anti-komunista at pasistang mamamatay taong si Bato dela Rosa. […]

Dakilain ang buhay at pakikibaka ni Josephine “Ka Sandy” Mendoza, isang huwarang komunista at pinuno ng masa!
November 26, 2023 | NPA-Palawan (Bienvenido Vallever Command) | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson | Andrei Bon Guerrero | Spokesperson |

Sampu ng buong kilusang rebolusyonaryo sa Palawan, nagpupugay ang National Democratic Front-Palawan at lahat ng yunit ng Bienvenido Vallever Command-NPA Palawan sa dakilang buhay ni Josephine “Ka Sandy” Mendoza. Si Ka Sandy ay isang dakilang pinuno at gabay ng rebolusyon sa Palawan. Sa rehiyong Timog Katagalugan, tumayo siyang ikalawang pangalawang kalihim ng Partido, at sa buong bansa bilang kagawad ng Komite Sentral. Pumanaw siya sa sakit noong Nobyembre 10, sa edad na 59.

Tuluyang ipatigil ang iligal at mapaminsalang operasyon sa mina ng INC sa Brooke’s Point!
November 03, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Naninindigan ang National Democratic Front of the Philippines-Palawan na dapat nang tuluyang ipatigil ang operasyon ng Ipilan Nickel Corporation (INC) sa Barangay Maasin, Brooke’s Point. Labis na ang kasakiman at kawalang-hiyaan ng INC! Nagtataingang-kawali ito sa malalakas na pagkundena ng mamamayan ng Brooke’s Point sa inilunsad na serye ng mga pagkilos at barikada mula pa […]

Wakasan ang pyudal at malapyudal na pagsasamantala, lutasin ang malawakang kahirapan at kagutuman! Itanghal at dakilain ang uring magsasaka!
October 21, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Ngayong Oktubre, buwan ng mga Magsasaka, dinadakila ng National Democratic Front-Palawan ang malawak na hanay ng uring magsasaka kabilang ang mga manggagawang bukid at mga mangingisda sa probinsya at buong bansa. Dapat itanghal ang kanilang kabayanihan sa araw-araw nilang pagpapagod at pagpapakasakit, katuwang ang uring manggagawa, upang pakainin ang buong lipunan sa harap ng sukdulang […]

Singilin at panagutin ang ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte sa pandaraya sa Eleksyong 2022!
October 16, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Habang walang ilusyong maghahatid ng makabuluhang pagbabago ang reaksyunaryong eleksyon sa bansa, nakikiisa ang National Democratic Front of the Philippines-Palawan sa galit ng taumbayan sa lansakang pandaraya sa nakalipas na eleksyong 2022 na nagluklok ng pinakamasasamang angkan ng Marcos at Duterte sa tuktok ng estado-poder ng lipunang malakolonyal at malapyudal. Tulad ng isda na nahuhuli […]

Mamamayang Palaweño, padagundungin ang nagkakaisang panawagan at paglaban sa mapangwasak na pagmimina!
October 16, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Daig pa ang pulubing nang-aamot ng limos, walang kahihiyang isinasangkalan ng rehimeng US-Marcos II at mga galamay nito ang dumadausdos na ekonomya upang magganyak sa mga dayuhang korporasyon sa mina na mamuhunan sa bansa. Para tugunan ang makaisang-panig na neoliberal na polisiyang ipinapataw sa mga atrasadong bayan tulad ng Pilipinas, nagpahayag ang Foreign Affairs Secretary […]