Archive of NDF-Palawan

Magsasakang Palaweño, ipaglaban ang lupa at pangangalaga sa kalikasan!
January 22, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Sa paggunita sa ika-36 taon ng masaker sa mapayapang pagkilos ng mga magsasaka sa Mendiola, at sa gitna ng pagkawasak ng malalawak na taniman sa timog Palawan, dapat magbigkis ang mga magsasakang Palaweño para labanan ang lahat ng proyektong nangwawasak sa kanilang kabuhayan at kapaligiran. Hindi pa ganap na nakakabawi sa pinsala ng bagyong Odette […]

Panagutin ang mga dambuhalang kumpanya ng mina at ang kasabwat na rehimen ni JCA at rehimeng US-Marcos-Duterte sa malawakang pagbaha sa Brooke’s Point!
January 08, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Dapat na tuligsain ang dayuhan at malakihang operasyon ng mina at iba pang mapaminsalang proyekto sa probinsya na pangunahing sanhi ng malawakang pagbaha, laluna sa bayan ng Brooke’s Point. Dinisloka ng kalamidad na ito ang 3,903 pamilya o 19,292 indibidwal sa 16 sa 18 barangay sa nasabing bayan, ayon sa ulat ng PDRRMO. Para sa […]

Ipagdiwang ang ika-54 anibersaryo ng CPP-MLM at ikambyo pasulong ang digmang bayan sa Palawan at buong bansa sa tanglaw ng mga aral ng dakilang komunistang lider na si Kasamang Jose Maria Sison!
December 22, 2022 | NPA-Palawan (Bienvenido Vallever Command) | NDF-Palawan |

Kasama ng buong hanay ng rebolusyonaryong kilusan sa probinsya ng Palawan, mahigpit na nakikiisa at taas-kamaong nagpupugay ang BVC-NPA Palawan at NDF-Palawan sa maningning na ika-54 anibersaryo ng pagkakatatag ng ating pinakamamahal na Communist Party of the Philippines (CPP). Mahusay nitong pinamunuan sa teoryang gabay ng Marxismo-Leninismo-Maoismo ang buong sambayanang nakikibaka sa pagsusulong ng demokratikong […]

Makibaka, huwag matakot! Ipaglaban ang karapatan sa gitna ng pinag-iibayong militarisasyon sa Palawan sa ilalim ng ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte!
December 10, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Nagluluksa at namumuhi ang sambayanang Pilipino sa napakababang estado ng pagtataguyod sa karapatang pantao sa ilalim ng ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte. Nagpapatuloy at lalong sumasahol ang kabi-kabilang kaso ng paglabag sa karapatang pantao ng mamamayan at ang impyunidad ng mga ahente ng estado na siyang pangunahing may kagagawan sa mga krimeng ito. Higit pa itong sasahol […]

Taglayin ang diwa ni Bonifacio sa harap ng umiigting na interbensyong militar ng US!
November 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Mariing kinukundena ng NDF-Palawan, kaisa ng buong sambayanang Pilipino, ang tahasang pagyurak ng imperyalismong US sa pambansang soberanya ng Pilipinas sa plano nitong pagdadagdag ng bagong base militar sa Palawan. Pandudusta ito sa ika-159 taong kapanganakan ng rebolusyonaryong bayaning Pilipinong si Andres Bonifacio na nag-alay ng kanyang dakilang buhay sa pagsusulong ng armadong rebolusyon upang […]

Tutulan at labanan ang pagpapatupad ng SIM card registration law!
November 14, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Kaisa ng mamamayan ang NDF-Palawan sa pagkundena sa pagsasabatas ng SIM card Registration Law o RA 11934 bilang karagdagang instrumento ng pasista-teroristang estado laban sa nakikibakang mamamayan. Ginawang prayoridad ng ilehitimong rehimeng Marcos II ang pagpirma sa nasabing batas upang lubusin at kumpletuhin ang sistematikong paniniktik ng estado sa mamamayan. Nagkukubli ang batas sa layuning […]

Tutulan at labanan ang dayuhang eksplorasyon ng langis sa Palawan
October 20, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Salamin ng masahol na pangangayupapa ng rehimeng Marcos II sa mga imperyalistang kapangyarihan at mga monopolyo kapitalistang dayuhan at mamumuhunan ang pagpapahintulot sa oil drilling operations sa Cadlao oil field sa Palawan. Pangangasiwaan ito ng Sacgasco, kumpanyang Australian na nag-oopereyt sa bansa bilang Nido Petroleum Philippines Pty. Ltd. at magsisimula sa unang hati ng 2023. […]

JCA, alagad ng Marcos-Duterte, tambalan ng mga pasista at mandarambong
October 20, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Insulto para sa mamamayang Palaweño ang pagkakatalaga kay 2nd district congressman at dating governor Jose Chaves Alvarez (JCA) bilang pangulo ng paksyong Cusi sa PDP-Laban. Naganap ito sa gitna ng di na mabatang krisis na dinaranas ng mamamayang Pilipino na pinalala ng tiranikong paghahari ni Rodrigo Duterte at ngayon, sa ilalim ng naghaharing pangkating Marcos-Duterte. […]

Tutulan ang mapaminsalang operasyon ng Ipilan Nickel Corp. at iba pang dambuhalang mina sa Palawan!
September 15, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Kinukundena ng National Democratic Front-Palawan ang nakaambang operasyon ng Ipilan Nickel Corp. (INC) at eksplorasyon ng MacroAsia Mining Corp. (MMC) sa Brooke’s Point dahil umano iginawad na ng mga katutubong Palaw’an ang Free, Prior and Informed Consent (FPIC) sa dalawang kumpanya. Sa pakikipagsabwatan sa National Council for Indigenous Peoples (NCIP) at mga bayarang media, pinalabas […]

Ang mapaminsalang pagmimina at operasyon ng mga plantasyong oil palm ang tunay na dahilan ng pagkawasak ng kagubatan sa Palawan
August 28, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Isang malaking kalokohan ang pahayag ng kasalukuyang executive director ng Palawan Council for Sustainable Development (PCSD) na si Teodoro Jose Matta na ang pangunahing dahilan ng pagkasaid ng mga kagubatan sa lalawigan ay ang agricultural expansion. Sinabi ito ni Matta sa Palawan Planning Summit noong Agosto 17-19. Itinatanggi at ikinukubli ni Matta at ng PCSD […]