Archive of New People's Army

12SRC and 58th IB, blasted with CDX
July 31, 2018 | New People's Army | North Central Mindanao Regional Operational Command | Malem Mabini | Spokesperson |

THE NEW PEOPLE’S Army – North Central Mindanao Region (NPA-NCMR) lauds the Red fighters of Misamis Oriental and Bukidnon in their simultaneous attacks against the troops of the Armed Forces of the Philippines (AFP) last July 28. NPA-Bukidnon detonated a command detonated explosive (CDX) against troops of 12th Scout Ranger Company, under 2nd Lt. Andrew […]

Biguin ang hungkag na localized peace talks, lumaban para sa tunay at makatarungang kapayapaan
July 23, 2018 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Benguet-Abra-Mt. Province-Ilocos Sur Quadriboundary (Antonio Licawen Command) |

Sa harap ng lumalalang krisis pangekonomya at panlipunan, ang pagtalikod ni Rodrigo Duterte sa usapang pangkapayapaan ay patunay na wala siyang balak na dinggin ang panawagan ng mamamayang Pilipino para sa tunay na reporma sa lupa, pambansang industriya, at pambansang kasarinlan. Hindi niya maikakaila na ang muling pagkalas niya sa usapang pangkapayapaan noong Hunyo ay […]

2 katutubong Mangyan dinukot at 2 pang hinaras sa nagpapatuloy na karahasan ng AFP sa Mindoro
July 01, 2018 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | Jaime ‘Ka Diego’ Padilla | Spokesperson |

Dalawang katutubong Mangyan ang dinukot at dalawa pa ang inimbestigahan, hinaras at binantaan sa Mindoro habang naglulunsad ng operasyong militar ang 76th Infantry Battalion ng Armed Forces of the Philippines (AFP) noong Hunyo 21 – 28 sa mga sityo at barangay na nasa pagitan ng mga bayan ng Bongabong at Mansalay, Oriental Mindoro at San […]

Pagsuko ng NPA, Gasgas na Palabas ng Rehimeng US-Duterte
February 20, 2018 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Nitong mga nakaraang araw, pinatampok ang pagsuko ng pitong pulang mandirigma mula sa prubinsya ng Masbate sa kamay ng reaksyunaryong hukbo’t estado. Tulad ng mga salamangkero, inihanda ang nasabing pagkakataon upang ibaling ang mata ng mamamayan sa kinang ng diumano’y tagumpay ng mersenaryong hukbong APF-PNP sa pagpapahina ng rebolusyonaryong kilusan. Habang sa isla ng Ticao, […]

NPA launches offensives to thwart AFP ceasefire violations in SMR
January 07, 2018 | New People's Army | Southern Mindanao Regional Operational Command (Merardo Arce Command) | Rigoberto F. Sanchez | Spokesperson |

Units of the New People’s Army in the region have taken active defense against ceasefire and human rights violations of operating AFP troops between December 27 to 30, consequently launching 5 military actions that resulted in at least 26 casualties against enemy troops. AFP soldiers belonging to the 28th IB and Scout Rangers Company took […]

Declaration terminating the unilateral interim ceasefire
February 01, 2017 | Communist Party of the Philippines | Central Committee | New People's Army | National Operational Command |

The August 28, 2016 unilateral declaration of interim ceasefire issued by the Central Committee of the CPP (CPP-CC) and the National Operations Command of the New People’s Army (NPA-NOC) is hereby terminated.

Deklarasyon ng pagwawakas sa unilateral na pansamantalang tigil-putukan
February 01, 2017 | Communist Party of the Philippines | Central Committee | New People's Army | National Operational Command |

Idinedeklara ngayon ng Komite Sentral ng Partido Komunista at ng Pambansang Kumand sa mga Operasyon ng Bagong Hukbong Bayan ang pagtatapos ng pansamantalang tigil-putukan na unilateral na idineklara noong Agosto 28, 2016.