Archive of Northeast Mindanao Regional Operational Command

Pulang Pagsaludo Alang Kang Ka David ug Ka Em-em, Mga Rebolusyonaryong Martir
October 13, 2018 | New People's Army | Northeast Mindanao Regional Operational Command | Ariel Montero | Spokesperson |

Ka Ariel Montero Tigpamaba, Regional Operational Command Sa ngalan sa tanang Pulang kumander ug manggugubat ug rebolusyonaryong katawhan sa North Eastern Mindanao Region (NEMR), usa ka mapulang pagsaludo ang among gipahinungod ngadto nilang Kevin “Ka David” A. Banggan, Jimson “Ka Em-Em” C. Pecato ug ang sibilyan nga nabiktima, si Darwin Tejero – mga rebolusyonaryong martir! […]

Red Salute to Ka David and Ka Em-em, Revolutionary Martyrs
October 13, 2018 | New People's Army | Northeast Mindanao Regional Operational Command | Ariel Montero | Spokesperson |

Ka Ariel Montero Spokesperson, Regional Operational Command The Red commanders and fighters, and the entire revolutionary forces of North Eastern Mindanao Region (NEMR), renders its red salute to Kevin “Ka David” A. Banggan, Jimson “Ka Em-Em” C. Pecato and civilian Darwin Tejero – revolutionary martyrs! Since Ka David and Ka Em-Em joined the New People’s […]

Red salute to Ka David and Ka Em-em, Revolutionary Martyrs
October 13, 2018 | New People's Army | Northeast Mindanao Regional Operational Command | Ariel Montero | Spokesperson |

The Red commanders and fighters, and the entire revolutionary forces of North Eastern Mindanao Region (NEMR), renders its red salute to Kevin “Ka David” A. Banggan, Jimson “Ka Em-Em” C. Pecato and civilian Darwin Tejero – revolutionary martyrs! Since Ka David and Ka Em-Em joined the New People’s Army, they learned from their revolutionary tasks […]

Reject the US-Duterte’s localized peace talks scheme
August 02, 2018 | New People's Army | Northeast Mindanao Regional Operational Command |

The New People’s Army-North Eastern Mindanao Region (NPA-NEMR), under the absolute leadership of the Communist Party of the Philippines (CPP), along with all revolutionary forces in the region, firmly reject the duplicitous and bogus localized peace talks peddled by the US-Duterte regime. On the other hand, the NPA-NEMR and all units under its command, absolutely […]