Archive of Northeast Mindanao Regional Operational Command

Maghatag og dugang hagit sa mga rebolusyonaryo ang kamatayon sa lima ka kaubang namartir
June 21, 2023 | New People's Army | Northeast Mindanao Regional Operational Command | NPA-Agusan del Norte | Diwa Habagat | Spokesperson |

Ang matag tulô sa dugô sa mga rebolusyunaryong martir mobisbis kini sa padayong naglipang ug nagaasdang nga gubat sa katawhan ug kung mamatay man ang usa ka rebolusyonaryo apan dili ang rebolusyon. Sa ngalan sa New People’s Army-Agusan del Norte, among gipadangat ang pinakataas nga pagsaludo sa tanang mga rebolusyonaryong martir ilabina sa lima ka […]

Sulat parangal alang sa upat ka rebolusyunaryong martir sa Surigao del Sur
May 20, 2023 | New People's Army | Northeast Mindanao Regional Operational Command | NPA-Surigao del Sur | Sandara Sidlakan | Spokesperson |

Ang NPA-Surigao del sur naghatag sa iyang hugot ug militanteng pagsaludo ngadto kanila ni kaubang Bernie/JD o Alberto Castañeda, 38 anyos, natawo niadtong Agusto 29, 1985, minyo, misampa niadtong 2006 usa ka platon lider ug ang iyang asawa nga si ka Preka o Chen P. Ortiga, 33 anyos, natawo niadtong Nobyembre 12, 1990, igo lang […]

Rebolusyonaryong Inahan kauban sa pagpaasdang sa gubat sa katawhan!
May 14, 2023 | New People's Army | Northeast Mindanao Regional Operational Command | NPA-Surigao del Sur | Sandara Sidlakan | Spokesperson |

Ilalom sa katilingbanong sistemang giharian sa tulo ka dangan nga mao ang imperyalismo, pyudalismo ug burukrata kapitalismo. Dayag nga walay maayong luna ang mga mamamuo ug mga mag-uumang inahan. Partikular sa mga mamumuong panguma sa mga asyenda, makita ang lutaw nga pagpihig sa kababayen-an sa pormang mas ubos nga suhulan itandi sa kalalakin-an sama pananglitan […]

Saulugon ang ika 50 ka tuig sa NDFP ug makigbisog taliwala sa bangis nga ataki sa kaaway
April 24, 2023 | New People's Army | Northeast Mindanao Regional Operational Command | NPA-Surigao del Sur | Sandara Sidlakan | Spokesperson |

Click here to download. _____ Ang umaabot nga anibersaryo sa NDFP adunay lalum nga kabililhon sa kasaysayan sa pakigbisog sa katawhan. Kini nagasimbolo sa kapin lima ka dekada nga walay hunong nga pakigbisog sa katawhan alang sa nasudnong kagawasan ug tinuod nga demokrasya. . Busa, ang NPA- Surigao del sur nagpadangat sa among malipayong pagduyog […]

Protektahan ang kinaiyahan dungan sa pagpaasdang sa gubat katawhan
April 22, 2023 | New People's Army | Northeast Mindanao Regional Operational Command | NPA-Surigao del Sur | Sandara Sidlakan | Spokesperson |

Alang ngadto sa tanang indibidwal ug organisasyon sa mga progresibo, mga aktibista sa kinaiyahan, makinasudnon ug sa tanang nagpakabanang katawhan, atol niining paghandum sa ika 53 ka tuig sa Adlaw sa Kalibutan o Earth day, kami sa NPA-Surigao del Sur uban sa tibuok rebolusyunaryong pwersa niini nga probinsya, nakigduyog ug naghatag og simpatiya sa inyong […]

Maghatag og dugang hagit sa mga rebolusyonaryo ang kamatayon nila ni Ka Dano ug Ka Zig, Magtiayong gipatay sa 4thID Philippine Army
April 14, 2023 | New People's Army | Northeast Mindanao Regional Operational Command | NPA-Agusan del Norte | Diwa Habagat | Spokesperson |

“Mamatay man ang usa ka rebolusyonaryo, apan dili ang rebolusyon!” Sa ngalan sa NPA-Agusan Del Norte among gipadangat ang among pinakataas nga pagsaludo sa mga rebolusyonaryong namartir sa pagdakop ug pagpatay sa mga hors de combat ngadto kanilang magtiayong Rudy Garay alyas Ka. Dano nga nagmasakiton ug Rosalie Caindoy alyas Ka. Zig nga iyang timbang […]

Ka Berto, bayani sa katawhang nakigbisog!
April 06, 2023 | New People's Army | Northeast Mindanao Regional Operational Command | NPA-Surigao del Sur | Sandara Sidlakan | Spokesperson |

Natural nga panghitabo ang kamatayon moabot sa tanang buhi nga butang dinhi sa kalibutan. Managkalahi man ang porma apanmagsumikad ang kabug-aton, kabililhon ug dungog kung unsa ang nahimong tampo niini alang sa lahutay nga kaayuhan sa kinabuhi sa katawhang giharian ug gidaugdaug ilabina ngadto sa mosunod pang kaliwatan. Sa mga tawong nag – alagad sa […]

Panghimarauton ang barbarismong pagpatay sa mga walay ikasukol sa gera
March 30, 2023 | New People's Army | Northeast Mindanao Regional Operational Command | NPA-Surigao del Sur | Sandara Sidlakan | Spokesperson |

Hugot gikondina sa NPA Surigao del Sur ang brutal nga pagpatay nga gihimo sa mga uhaw sa dugo ug hakog sa promotion nga mga operatiba ug opisyal sa PNP ilalom sa Police Regional Office 13 ug sa AFP partikular sa mga tropa sa 3rd SFB, 65th IB, 29th IB ug sa mga operatiba sa MIB […]

Dugang pakusgon ang han-ay kab-oton ang daghan pang kadaugan
March 29, 2023 | New People's Army | Northeast Mindanao Regional Operational Command | NPA-Surigao del Sur | Sandara Sidlakan | Spokesperson |

Malipayong pagsaulog niining ika-54 ka tuig sa pagkatukod sa New People’s Army (NPA) niadtong Marso 29, 1969. Atol niining espesyal nga adlaw sa atong organisasyon. Ang NPA Surigao del sur, nagpadangat sa among mainitong pagtimbaya ngadto sa tanang pulang manggugubat ug kumander, mga membro sa Milisyang Bayan ug yunit depensa sa kaugalingon ug sa tanang […]

Sulat-pasalamat ngadto sa mga masa sa BHB-Agusan Sur
March 23, 2023 | New People's Army | Northeast Mindanao Regional Operational Command | NPA-Agusan del Sur | Amihan Guerrero | Spokesperson |

  Mga gimahal namong masa sa rebolusyon, Mapulang pagtimbaya kaninyong tanan! Karong Marso 29, 2023 mao ang pagsaulog sa ika-54 nga anibersaryo sa pagkatukod sa Bagong Hukbong Bayan. Ang BHB ang nag-unang nagpatumaan sa armadong pakigbisog uban sa katungdanang lumpagon ang nagharing hut-ong ug sakmiton ang gahum pangpulitika. Ginalunsad niini ang malungtarong gubat sa katawhan […]