Archive of NPA-Ifugao (Nona del Rosario Command)

Ilantad ang mga kasinungalingan ng 5th at 7th ID! Labanan ang matinding militarisasyon sa Ifugao!
June 13, 2022 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Ifugao (Nona del Rosario Command) |

Umpisa pa noong Marso, ipinakat ng AFP-PNP ang mahigit sa dalawang brigada ng mga pasistang tropa ng 5th and 7th ID sa probinsya ng Ifugao sa kanilang desperadong pagtatangka na durugin ang rebolusyonaryong kilusan sa probinsya. Sa munisipyo ng Tinoc, ang mga lumalaban sa planong pagtatayo ng hydropower plant doon ay nakakaranas ng matinding pananakot […]

Condemn continuous focused military operations in Ifugao
June 11, 2022 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Ifugao (Nona del Rosario Command) |

The Nona del Rosario Command condemns the continuous focused military operations of combined units of the 5th and 7th Infantry Divisions in Ifugao. Starting since the third week of April, this resulted in massive evacuation of the townspeople of Asipulo. Our units are conducting consolidation activities while state forces are engaged in combat operations thus […]

Mga tropa ng 54th IB, nag-misengkwentro sa Ifugao
May 30, 2022 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Ifugao (Nona del Rosario Command) |

Nag-misengkwentro ang mga pasistang tropa ng 54th IB sa isang production area sa Brgy. Namal, Asipulo, Ifugao. Ayon sa mga residente ng lugar, nakarinig sila ng magkakasunod na putok ng baril at malalakas na pagsabog, bandang alas-12 ng tanghali nitong ika-9 ng Mayo, mismong Araw ng Eleksyon, kaya’t kumalat ang balita na nagkaroon diumano ng […]

On pregnancy test kits and AFP's allegations of sexual abuse inside the NPA
August 15, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Ifugao (Nona del Rosario Command) | Wigan Moncontad | Spokesperson |

The Nona del Rosario Command (NDRC, NPA-Ifugao) slams the 54th Infantry Battalion of the AFP for propagating lies regarding the existence of sexual abuse amongst the ranks of the red fighters. In its FB page, the said AFP unit claims that the presence of pregnancy test kits among the medical supplies sequestered from the NPA […]

NPA-Ifugao to AFP: Hands off our children and women!
February 19, 2020 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Ifugao (Nona del Rosario Command) |

The Nona Del Rosario Command – New People’s Army Ifugao ( NDRC – NPA Ifugao) condemns with utmost severity the lastest reported rape case perpetrated by the soldiers of the 54th IBPA towards minors in Tinoc, Ifugao. The victim, then 15-year old, was first raped in November 2018. She was alone in their house doing […]

54thIB CO fabricates stories to amass millions of pesos from people's funds
September 23, 2019 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Ifugao (Nona del Rosario Command) | Wigan Moncontad | Spokesperson |

54th IB Commanding Officer LTC Narciso B. Nabulneg Jr. continues to spew lies against the Nona Del Rosario Command (NDRC – NPA Ifugao) to fool themselves and the masses that the cadres and members of NDRC are “abandoning their mass base for fear of being compromised and captured” and to amass the millions of pesos […]

54th IB PA idi inggana tatta: Dakkes, Naranggas ken Bastos!
August 11, 2019 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Ifugao (Nona del Rosario Command) | Wigan Moncontad | Spokesperson |

“Nakapatpateg ken saan nga ipapaidam dagiti karbengan ti umili nga ibangon ti maysa a nainkalintegan, demokratiko ken addaan kappia a gimong, agipatpatungpal kadagiti epektibo nga addang nanigurado laban iti pananglipit ken tiranya kas iti rehimen a Duterte.” –Article 2, Maikatlo a paset – Panagrespetar kadagiti karbengan Pantao, CARHRIHL (Kumprehensibo a Tulagan iti Panagrespeto iti Karbengan […]