Archive of NPA-Laguna (Cesar Batralo Command)

Kundenahin ang labis na pagtatambak ng pwersang militar sa Sta. Maria, Laguna
September 28, 2023 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | NPA-Laguna (Cesar Batralo Command) | Magdalena Kalayaan | Spokesperson |

Kinukundena ng Cesar Batralo Command-NPA-Laguna ang labis-labis na pagtatambak ng pwersa ng 1st IBPA at pagpapasok ng mga tangke de gera nito sa Sta. Maria, Laguna. Kalabisan ang pagpapakitang-lakas na ito na nakatabing sa diumanong layunin ng AFP na magmantini ng seguridad sa panahon ng Barangay-SK Elections. Sunod-sunod ang pagpapapasok ng AFP ng tropang militar […]

Labanan at Biguin ang kontra-rebolusyonaryong gera ng rehimeng US-Duterte! Tangkilikin at Pakamahalin ang New People's Army!
March 29, 2022 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | NPA-Laguna (Cesar Batralo Command) | Magdalena Kalayaan | Spokesperson |

Kaisa ng Cesar Batralo Command-NPA-Laguna ang buong sambayanan sa pagdiriwang ng ika-53 anibersaryo ng New People’s Army. Sama-sama nating ginugunita ang pagkakatatag ng New People’s Army. Ang araw ng Marso 29, 1969 ay simula ng pag-asa sa mamamayang pinagsasamantalahan at ligalig naman para sa mga naghaharing uri. Ito rin ay araw ng paggunita sa mga […]

UP Sierra Madre Land Grant, kinakamkam para sa mga proyektong enerhiya
September 14, 2021 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | NPA-Laguna (Cesar Batralo Command) | Magdalena Kalayaan | Spokesperson |

Araw-araw nangangamba ang mga magsasaka sa saklaw ng UP Land Grant sa Sierra Madre para sa kanilang hanapbuhay. Malaon nang ipinagkakait ng estado sa mamamayan ang malalawak na lupaing sana’y pinagyayaman para sa kanilang ikabubuhay. Sa halip ay ibinubukas nito ang mga lupain upang dambungin ng mga burgesya kumprador gaya nina Lucio Tan, Atong Ang […]

1st IBPA, binigwasan ng CBC-NPA-Laguna
August 30, 2021 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | NPA-Laguna (Cesar Batralo Command) | Magdalena Kalayaan | Spokesperson |

Binigwasan ng Cesar Batralo Command-NPA-Laguna ang nag-ooperasyong tropa ng 1st IBPA, ganap na 7:11 ng umaga kahapon, Agosto 29, 2021 sa Brgy. Magsaysay, Siniloan, Laguna. Nagresulta ito ng patay at mga sugatan sa hanay ng mersenaryong tropa samantalang ligtas na nakaatras ang buong yunit ng CBC. Malaon nang pinoprotektahan ng mersenaryong AFP-PNP ang libu-libong ektaryang […]

Ipagtanggol ang lupa ng mga magsasaka sa Hacienda Yulo
February 10, 2021 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | NPA-Laguna (Cesar Batralo Command) | Magdalena Kalayaan | Spokesperson |

Mariing kinukundena ng Cesar Batrallo Command-NPA Laguna ang walang tigil na pandarahas ng panginoong maylupang Yulo at mga kasabwat nitong debeloper na San Cristobal Realty at Ayala Land sa mga magsasaka ng Hacienda Yulo. Walang puso ring tinalikuran ng lokal na gubyerno ng Laguna ang daing ng mga magsasaka sa asyenda. Patunay itong walang katiting […]

Esabia, biktima ng Tokhang-style EJK ng PNP-CALABARZON
May 30, 2019 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | NPA-Laguna (Cesar Batralo Command) | Magdalena Kalayaan | Spokesperson |

Mariing kinokondena ng NPA-Laguna ang ginawang extra-judicial killing ng PNP-Calabarzon sa sibilyang si G. Christopher Esabia noong Mayo 26, 2019 sa Barangay Palma 2, Alaminos, Laguna. Walang katotohanan ang ipinapamalita ng PNP-CALABARZON na inilathala ng People’s Journal at iba pang pahayagan na si G. Esabia ay miyembro ng NPA Special Partisan Unit (SPARU) dahil walang […]