Archive of NPA-West Central Luzon

Labanan ang terorismo ng estado sa mamamayan ng Zambales Mountain Range!
November 02, 2023 | New People's Army | Central Luzon Regional Operational Command (Josepino Corpuz Command) | NPA-West Central Luzon |

Serye ng Focused Military Operations (FMO) ang inilunsad ng 7th ID sa hilagang bahagi ng Zambales Mountain Range sa buong taon ng 2023. Tuloy-tuloy at papaigting na kampanyang militar ng AFP ang kinakaharap ng mamamayan ng Zambales, Tarlac at Western Pangasinan. Nagmistulang war zone ang mga baryo. Dinaig pa ang panahon ng Martial Law noong […]

Panghawakan ang mga Tagumpay, Halawin ang mga Aral sa Karanasan, Sumulong sa mas mataas na Antas ng Digmang Bayan
March 29, 2022 | New People's Army | Central Luzon Regional Operational Command (Josepino Corpuz Command) | NPA-West Central Luzon |

Taas kamaong pagbati sa ika 53 taong anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan. Sinasaluduhan at buong kagalakan nating binabati ang lahat ng mga kadre, pulang mandirigma at kumander ng Bagong Hukbong Bayan, na matatapat na lingkod at anak ng bayan. Ang kanilang sarili ay nakalaan para sa paglilingkod sa sambayanang pilipino. Iginagawad natin ang pinakamataas na […]

Diumano'y Engkwentro sa pagitan ng AFP at NPA sa Mangatarem, Pangasinan: FAKENEWS!
November 26, 2020 | New People's Army | Central Luzon Regional Operational Command (Josepino Corpuz Command) | NPA-West Central Luzon |

Hindi totoo at puro nilubid na kasinungalingan ang ipinamamalitang engkwentro sa pagitan ng New People’s Army at Armed forces of the Philippines noong umaga ng Nobyembre 24, 2020. Ang totoo ay walang yunit ng NPA sa nasabing lugar sa araw na iyon. Takot at Pinsala sa Kabuhayan: Takot at pinsala sa kabuhayan ang idinudulot ng […]

Ipagtanggol ang lupa at kabuhayan! Tutulan at labanan ang huwad na reforestation at mapang-agaw ng lupa na Expanded National Greening Program (E-NGP)!
August 31, 2020 | Communist Party of the Philippines | New People's Army | NPA-West Central Luzon | CPP West Central Luzon Committee |

Labanan ang mapanlinlang at mapang-agaw na Expanded National Greening Program ng rehimeng US-Duterte! Huwag paakyatin ang DENR sa kabundukan para sa pagpapatupad ng programang ito. Bunutin, tagpasin, patayin ang mga punong walang pakinabang ang mamamayan! Ilipat ang kapaki-pakinabang na panananim. Balikan ang mga uma na inagaw ng NGP. Bungkaling muli at ipagtanggol ang karapatan sa […]