Archive of Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Panay

Pahayag sang PKM-Panay sa patraidor nga pagpatay kay Reynaldo Bocala
May 30, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Panay |

Isa ka mataas nga pagpasidungog ang ginahatag sang Pambasang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM) – Panay sa isa ka tunay nga baganihan sang pumuluyo, si Reynaldo Bocala kag sa kaupod sini nga si Welly Arguelles Epago. Sila ang wala sang kaluoy nga ginpatay sang mga elemento sang CIDG, PNP kag AFP sadtong Mayo 29 sa […]

Isa ka Rebolusyonaryo nga Pagpasidungog para Kay Ka Malvin Villaruel Cruz halin sa Rebolusyonaryong Kubay sang Masang Mangunguma
July 07, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Panay | Mario Labrador | Spokesperson |

  Pahayag sang Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid ng Pilipinas (PKM) – Panay Isa ka pinakamataas nga pagpasidungog ang ginahalad sang Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM) – Panay kay Malvin Villaruel Cruz. Si Ka Malvin isa ka huwaran nga pamatan-on: maisog kag wala sang pagpang-alang-alang nga ginhalad nya ang iya kinaalam kag kabuhi para […]

Ang AFP - Puluton sa Basurahan sang Kasaysayan
December 22, 2019 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Panay |

(Pahayag sang Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM) – Panay Angut sa ika-84 nga Anibersaryo sang Armed Forces of the Philippines) Wala sang dapat ipabugal ang Armed Force of the Philippines sa iya ika-84 nga anibersaryo sang pagkatukod. Sa malawig na nga panahon nangin bayaran lamang ini nga instrumento sang nagahari nga sahi agud lupigon […]