Ang AFP - Puluton sa Basurahan sang Kasaysayan

(Pahayag sang Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM) – Panay Angut sa ika-84 nga Anibersaryo sang Armed Forces of the Philippines)


Wala sang dapat ipabugal ang Armed Force of the Philippines sa iya ika-84 nga anibersaryo sang pagkatukod. Sa malawig na nga panahon nangin bayaran lamang ini nga instrumento sang nagahari nga sahi agud lupigon ang mga imol samtang nagadilap sa buli sang mga agalon mayduta kag burgesya kumprador.

Malayo sa ginapabugal sang AFP nga kadalag-an nila sa pag-angkon sang malawigan nga kalinungan kag pag-uswag sang pungsod, naglala ang kahimtangan sang tawhanon nga kinamatarung sa pungsod. Nangin ido nga buang ini sa pagpanglasik sang kapintas Mindanao, Negros, Samar, Bicol kag sa bug-os nga pungsod.

Sa datos, masobra 800,00 ka human rights abuses ang nakomiter sa isla sang Mindanao sa sulod sang duha ka tuig sang Martial Law. Sa idalum naman sang Memo 32, may ara sang nadokumento nga 46 ka biktima sang extra-judicial killings kag 62 indibidwal ang ginpang-aresto kag ginpangpreso mga Negros, Samar kag Bicol. Ang pagtukod naman sang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) ang sistematiko nga naga-atake sa mga ligal progresibo nga organisasyon paagi sa pagpasaka sang kaso kag pag-redtag nga mga komunista nga grupo. Ini ang walay liwan nga kahimuan sang pasista nga AFP kahimbon ang PNP.

Hindi mabaton sang pumuluyo ang pagpahamot sang AFP sa ila maduguon nga rekord paagi sa pagpagwa sang tagline nga “AFP You Can Trust”. Hindi masaligan sang pumuluyo ang militar nga magproteher sang tawhanon nga kinamatarung kag mangin instrumento para sa kauswagan sang pumuluyo ang AFP. Bangud ang AFP man mismo ang numero uno nga taglapas sang tawhanon nga kinamatarung kag tagpangapin sang agalon mayduta kag burgesya kumprador nga amo ang numero uno nga manughimulos sang pumuluyo. Mas nagakadapat sa ila ang tagline nga “AFP You Can Trash” bilang repleksyon sang ila pagkatuta.

Kung diri sa Panay, ang 61st IB Philippine Army ang representante sang pagkapintas kag pagkatuta sang AFP. Humalin sang nag-abot ini sa isla sang Panay sadtong 2010, madamo na ini sang rekord sa pagpanglapas sa tawhanon nga kinamatarung. Halin sa pagkapatay ni Rodelyn Aguirre sang Tapaz, Rolando kag Ian Borres sa Maayon, pagdakop kag pagpreso sa mga inosente nga mangunguma kapareho nanday Remy Diaz kag sang Igbaras 3. Dugang pa diri ang malaparan nga kampanya sang “fake surrenderee” kung sa diin masobra sa 100 ka mangunguma sa banwa sang Cuartero ang pilit nga ginpasurender. Madamu man sang kabutigan ang ginapalapta sang 61st IBPA agud nga hingabunan lamang sini ang mga kontra-pumuluyo sini nga mga lihok.

Gani puro tikal lang ang kadalag-an nga ginpabugal sang militar nga kuno nagpakanay sang rebolusyunaryo nga paghimakas sa Panay. Kabaliskaran sa ginapabugal sang pasista nga AFP, gindabdaban pa gid sini ang rebolusyunaryo nga diwa sang mga mangunguma. Sa nagalala nga kahimtangan ekonomiya sang pungsod paagi sa pagpasar sang estado sang TRAIN Law kag Rice Liberalization Law nga naglugmok pa gid sang kahimtangan sang mga mangunguma, kag samtang ginasabat sang pamasista ang panawagan sang mangunguma sa matuod-tuod nga reporma sa duta kag disente nga pangabuhi, pat-ud nga magalapad ang kubay sang mangunguma nga maga-usoy sa banas sang rebolusyunaryo nga paghimakas kag magadamu ang magakapot sang armas agud lab-uton ang isa ka matarung nga katilingban.

Gani, nagapanawagan ang PKM-Panay sa mangunguma kag malapad nga pumuluyo nga maghugpong kag ubos kusog nga batuan kag ibuyagyag ang korap kag pasista nga kinaiya sang militar bilang bayaran nga mersenaryo sang numero uno nga pasista kag diktador nga si Duterte.

Reference:
Mario Labrador
Spokesperson, PKM-Panay

 

Ang AFP - Puluton sa Basurahan sang Kasaysayan